Natuurpunt Hobokense Polder vzw    29 september 2009

In deze flits:

 • Trekvogeltellingen op de Scheldedijk aan Hobokense Polder
 • Groepsbezoek aan de trektelpost
 • Referendum Lange Wapper: Stem NEE
 • Te koop: Natuur.kalender 2010
 • Komende activiteiten
 • Nog geen lid ?

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Trekvogeltellingen op de Scheldedijk aan Hobokense Polder

Al het vierde jaar op rij zal Luc Van Schoor in de oktobermaand zowat elke ochtend op de Scheldedijk te vinden zijn. De resultaten van zijn dagelijkse trektellingen zorgen voor heel belangrijke informatie.

trektellenOok dit najaar roept Luc alle vogelliefhebbers op om mee te doen aan deze ochtend- en voormiddagtellingen. Je hoeft zeker geen kenner te zijn om je steentje bij te dragen. Luc spreidt de waarnemingen over de hele maand oktober, de periode waarop de meeste dagtrekkers naar zuidelijker oorden vliegen. Er wordt gestart op zaterdag 3 oktober en de laatste teldag is voorzien op zondag 8 november.

Klik hier voor meer info.

Zin om mee te doen, één of meerdere keren? Bel (liefst ’s avonds voor 22 u) of mail dan, om je te melden of voor verdere inlichtingen naar Luc Van Schoor 0494/33 63 09. Graag tot kijk op de Scheldedijk.

Zondag 4 oktober: groepsbezoek aan de Trekvogeltelpost

Vandaag bezoeken we de trektrelpost van Luc in groep. We gaan we eens kijken welke en hoeveel vogels er langs de Schelde naar het zuiden trekken op zoek naar beter weer, maar vooral naar voedsel. Uit ervaring weten we dat bij geschikte weersomstandigheden vele honderden vogels van verschillende pluimage passeren, een spectaculaire ervaring.

Meer info in onze agenda.

Praktisch: We spreken af om 7.30 u aan station Hoboken Polder, zodat we tegen zonsopgang (8u) paraat staan aan de Schelde. Je mag altijd later komen maar dan moet je ons wel even zoeken (op Scheldedijk of langs wandelpad door het begrazingsgebied). Meebrengen: verrekijker, (zeer) warme kledij ook als het niet zo koud lijkt. Als de weersomstandigheden meezitten, gaan we lange tijd (minstens 2,5 u) stil staan, dan krijg je zelfs koude voeten bij 10°C!; eventueel warme drank.
Einde aan station omstreeks 11 u.
Info: Ria Thys, 03/289 73 66.

Referendum Lange Wapper: Stem NEE

Zondagvoormiddag 18 oktober kunnen alle Antwerpenaren vanaf 16 jaar zich uitspreken of er al dan niet een bouwvergunning mag afgeleverd worden voor de realisatie van de Lange Wapper, de viaduct over het Eilandje met aansluitend Lange Wapperhet fameuze Oosterweelknooppunt en de tunnel onder de Schelde. Het is de eerste maal dat in Antwerpen iedereen de mogelijkheid krijgt zich uit te spreken over een belangrijk dossier. We roepen al onze leden uit Hoboken en Kiel dan ook op om zeker gebruik te maken van dit democratisch recht. Om rechtsgeldig te zijn moeten overigens bijna 50.000 stemmen uitgebracht worden.

Het lijkt ons daarbij logisch dat bij het innemen van een standpunt vooral gekeken wordt naar de gevolgen voor natuur, milieu en volksgezondheid. De milieubeweging heeft zich eerder al uitgesproken tegen de plannen van de BAM. Zie hierover o.m. www.openruimteademruimte.be van de Bond Beter Leefmilieu en www.stratengeneraal.be van de gelijknamige Antwerpse actiegroep/denktank. Ook onze collega's van Natuurpunt Antwerpen-Noord kanten zich uitdrukkelijk tegen het BAM-voorstel. Wij sluiten ons aan bij hun stemadvies: Stem tegen het Lange Wapper-viaduct door NEE te antwoorden op de vraag.

Te koop: Natuur.kalender 2010

De nieuwe Natuur.kalender 2010 is uit. Elke maand een prachtig natuurbeeld. Door aankoop steun je onze afdeling. Je kan hem hier al eens doorbladeren.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Za 10 oktober: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • WE 17/18 oktober: Watervogeltellingen
 • Zo 18 oktober: Paddestoelenwandeling
 • Wo 21 oktober: Bestuursvergadering
 • Zo 25 oktober: Daguitstap naar Mollendaalbos

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Nog geen lid ?

Ontvang je deze Polder.flits en ben je nog geen lid van Natuurpunt, dan is dit misschien een goed moment om lid te worden?
Een lidmaatschap van Natuurpunt kost 20 euro/jaar. Storten op bankrekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder vzw. Daarmee steun je niet enkel de natuur in Vlaanderen en ontvang je eveneens 4 keer/jaar Natuur.blad en eveneens 4 keer/jaar het tijdschrift Polder.blad van je plaatselijke afdeling
En het moment is zeer voordelig. Als je nu lid wordt, ben je metéén lid tot eind 2010.
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.