Natuurpunt Hobokense Polder vzw    15 oktober 2009

In deze flits:

  • Referendum Lange Wapper: Stem NEE
  • Nog geen lid ?

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Referendum Lange Wapper: Stem NEE

Zondagvoormiddag 18 oktober kunnen alle Antwerpenaren vanaf 16 jaar zich uitspreken of er al dan niet een bouwvergunning mag afgeleverd worden voor de realisatie van de Lange Wapper, de viaduct over het Eilandje met aansluitend het fameuze Oosterweelknooppunt en de tunnel onder de Schelde.

Lange WapperHet is de eerste maal dat in Antwerpen iedereen de mogelijkheid krijgt zich uit te spreken over een belangrijk dossier. We roepen alle Antwerpenaars dan ook op om zeker gebruik te maken van dit democratisch recht. Om rechtsgeldig te zijn moeten overigens bijna 50.000 stemmen uitgebracht worden.

Het lijkt ons daarbij logisch dat bij het innemen van een standpunt vooral gekeken wordt naar de gevolgen voor natuur, milieu en volksgezondheid. De milieubeweging heeft zich eerder al uitgesproken tegen de plannen van de BAM. Zie hierover o.m. www.openruimteademruimte.be van de Bond Beter Leefmilieu en www.stratengeneraal.be van de gelijknamige Antwerpse actiegroep/denktank.

De Antwerpse Natuurpuntafdelingen vinden het Lange Wapper-viaduct totaal onverantwoord en kiezen onomwonden voor de ARUP/ SUM-tunnel. We geven daarom een duidelijk stemadvies. Stem tegen het Lange Wapper-viaduct door NEE te antwoorden op de vraag...

Nog geen lid ?

Ontvang je deze Polder.flits en ben je nog geen lid van Natuurpunt, dan is dit misschien een goed moment om lid te worden?
Een lidmaatschap van Natuurpunt kost 20 euro/jaar. Storten op bankrekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder vzw. Daarmee steun je niet enkel de natuur in Vlaanderen en ontvang je eveneens 4 keer/jaar Natuur.blad en eveneens 4 keer/jaar het tijdschrift Polder.blad van je plaatselijke afdeling
En het moment is zeer voordelig. Als je nu lid wordt, ben je metéén lid tot eind 2010.
 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.