Natuurpunt Hobokense Polder vzw    27 november 2009

In deze flits:

  • Loop storm voor het klimaat
  • Steun onze trappende Tinne!
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Zaterdag 5 december: Loop storm voor het klimaat

Klimaatverandering treedt sneller op dan gevreesd.
Opwarming van de aarde dreigt Europa jaarlijks 65 miljard euro te kosten.
Najaarsstorm veroorzaakt veel schade.

KlimaatactiedagZiedaar 3 lukraak gekozen titels uit de kranten van deze week. Titels die aanduiden dat het met ons klimaat de verkeerde kant op gaat. Hoog tijd om op straat te komen, om druk uit te oefenen op de politici, om ingrijpende maatregelen af te dwingen. De top van Kopenhagen die 7 december begint mag geen lege doos opleveren. Daarom organiseert de KLIMAATCOALITIE, waartoe ook Natuurpunt behoort, op zaterdag 5 december in Brussel een feest onder het motto ‘Loop storm voor het klimaat’. Iedereen die bekommerd is om ons klimaat wordt rond 14u verwacht aan het Luxemburgplein (Metro Troon of Luxemburgstation).

Onze afdeling wil daar in groep aanwezig zijn en maakt de verplaatsing met de trein.
We verzamelen in Antwerpen Centraal om uiterlijk 12u50 (vertrek trein 13u03). Zorg zelf voor een vervoerbewijs. Voordeligste prijs vanuit Antwerpen: 5 euro voor 65+ (seniorenbiljet), 7,4 euro voor 65- (weekendbiljet).
Bijkomende info: Frans Thys (03/830.20.51) of petrol@hobokensepolder.be

Steun onze trappende Tinne!

oCO2cartTinne Van den Bossche is illustrator, houdt van verhalen, is een jonge Antwerpse, actief bestuurslid van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Zij was initiatiefneemster van de wel erg geslaagde en ludieke voetbalmatch tijdens onze actiedag rond Petroleum Zuid.

TineTinne is momenteel onderweg naar Kopenhagen, naar de klimaattop. Niet zomaar, wel samen met 2 medestanders een go-cart trappend, de 0CO2cart. Ze hoopt 12 december aan te komen. Dit wordt haar bijdrage om maatregelen te vragen tegen de klimaatopwarming.

Het huren en rijvaardig maken van de 0CO2cart kost Tinne 400 euro en zij zoekt sponsoring. Onze afdeling ondersteunt Tinne alvast met een forse bijdrage. Ook individueel mag men haar ondersteunen. Iedere euro is welkom op rek. nr. 733-0033575-43 van Tinne Van den Bossche, Spillemansstraat 8, Borgerhout.

Haar wedervaren is te volgen op haar facebook en ook in ons volgend Polder.blad.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Za 12 december: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • We 12/13 december: Watervogeltellingen
  • Zo 20 december: Halvedaguitstap naar de Dintelse Gorzen

Het weekend aan de Opaalkust in juni 2010 is volgeboekt.

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.