Natuurpunt Hobokense Polder vzw    1 maart 2010

In deze flits:

  • Cursus “Inheemse orchideeën”
  • Boomplantdag bij Procap
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Cursus “Inheemse orchideeën”

bijenorchisAls men het heeft over orchideeën wordt nogal eens gedacht aan tropische planten of aan de orchideeën in de bloemenzaak die in alle mogelijke kleuren en vormen worden aangeboden. Iets minder gekend is het feit dat er in ons land ook een 40-tal orchideeën in de vrije natuur voorkomen. De bloemen zijn meestal minder opvallend doch in schoonheid moeten ze zeker niet onderdoen. Het vraagt alleen wat meer tijd en geduld om ze te ontdekken.

Men treft ze aan in diverse biotopen zoals graslanden, wegbermen, duinvalleien, bosranden en zelfs in bossen. Het zijn planten die erg gespecialiseerd zijn om te overleven op de plaats waar ze groeien. Hiermee vormen ze een goede graadmeter om de ecologische waarde van het gebied waar ze voorkomen te evalueren. Voor bestuiving maken orchideeën gebruik van allerlei truken om insecten te verleiden en zelfs te bedriegen!

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan al deze aspecten die de studie van orchideeën zo boeiend maakt, alsook aan de herkenning van de verschillende soorten. Tijdens een daguitstap gaan we op zoek naar orchideeën in het veld.

Praktisch:
De cursus bestaat uit 2 theorielessen en 1 daguitstap.

  • Theorie: dinsdagen 18 mei en 25 mei van 19.30 u tot 22.30 u in De Schorren, Graspolderlaan 32 2660 Hoboken.
  • Praktijk: zaterdag 29 mei: daguitstap naar de streek van de Viroin (omgeving Nismes). We rijden kostendelend (0,05 euro/km) en nemen picknick mee. Vertrek in Hoboken omstreeks 7.30 u. Terug omstreeks 19.30 u.

Lesgever en gids: Marnix Lefranc
Inschrijven verplicht bij Ria Thys, 03/289 73 66.
Er kunnen 20 cursisten deelnemen.
De deelnameprijs bedraagt voor leden van Natuurpunt 18 euro en voor niet-leden 24 euro. In deze prijs is inbegrepen: lesgeld, telkens 2 drankjes bij de theorielessen, lijvige syllabus. De vervoerskosten van de daguitstap dienen apart betaald te worden op de dag zelf: ca. 15 euro.
Het juiste bedrag met vermelding van “Cursus orchideeën” en naam en tel. nr. dient gestort te worden op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder.

Zaterdag 6 maart: Boomplantdag bij Procap

ProcapOnze buur Procap Hoboken N.V., fabrikant van kunststof sluitingen en doppen en gelegen in een enclave in de Hobokense Polder, breidt uit. Niet dat er natuurgebied ingenomen wordt, maar de aanpalende bedrijven werden aangekocht en worden geïntegreerd.

Omringd door de prachtige Hobokense Polder wenst Procap de start van de bouwwerken feestelijk in te zetten met een heuse Boomplantdag.┬áIn samenwerking met de vzw Natuurpunt Hobokense Polder zullen de werknemers van Procap en geïnteresseerde Hobokenaren op zaterdag 6 maart a.s. de kans krijgen om een boompje of struikje te planten en zo bij te dragen aan het groene karakter van de omgeving. Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom.

10u00    afspraak bij Procap, verdelen materiaal, instructies door Natuurpunt
10u30    start boompjes planten
12u00    broodjeslunch met warme en koude dranken, jenever en glühwein voor de helpers
13u00    start begeleide wandeling o.l.v. één of meerdere gidsen van Natuurpunt
15u30    einde wandeling waarna een typisch streekbier zal aangeboden worden

Locatie: Procap Hoboken N.V., Schroeilaan 15, 2660 Hoboken

Zeker meebrengen: laarzen (ook voor wandeling), werkhandschoenen

Helpers aan de plantdag worden uitgenodigd voor de broodjeslunch. Om de catering goed te kunnen organiseren, graag inschrijving voor woensdag bij Luk Smets,03 289 73 66

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • 7 maart: Daguitstap naar het Land van Waas Inschrijven!
  • 13-14 maart: Watervogeltellingen
  • 13 maart: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • 15 maart: Bestuursvergadering (opgepast: gewijzigde datum!)
  • 21 maart: Lentekriebels in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.