Natuurpunt Hobokense Polder vzw    20 april 2010

In deze flits:

  • Wandeling in Polder van Bazel
  • Petroleum Zuid ... een jaar later
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Zondag 25 april voormiddag: Wandeling in Polder van Bazel

Gids en info: Wim Mertens, 0499/58 99 16

Polder van BazelWe trekken nog maar eens naar Oost-Vlaanderen en het Land van Waas, maar nu wel erg dicht bij: de Polder van Kruibeke - Bazel - Rupelmonde.
Deze polder wordt op dit eigenste ogenblik ingericht als overstromingsgebied. In de toekomst zal bij zeer hoge waterstanden op de Schelde deze polder volstromen, waardoor het waterpeil in de Schelde minder snel zal stijgen en overstromingen elders worden vermeden. Tegelijkertijd wordt het hele gebied (> 600 ha) ook ingericht als natuurgebied. Dit natuurgebied zal uit verschillende delen bestaan. Het noordelijke deel, de polder van Kruibeke, wordt ingericht als getijdengebied. Op een gecontroleerde wijze zal hier dagelijks twee maal Scheldewater in vloeien.
De in- en uitlaatsluizen zijn zo gebouwd dat de waterpeilen veel lager blijven dan in de Schelde, maar dat er toch een natuurlijke doodtij-springtijcyclus wordt nagebootst. Hierdoor zullen de slikken en schorren die hier vanaf 2012 gaan ontstaan, sterk gelijken op bestaande slikken en schorren langs de Schelde, waarvan er nog maar een kleine oppervlakte overblijft.
Het zuidelijk deel wordt deels ingericht als weidevogelgebied en deels als broekbos. De grondwaterpeilen worden er verhoogd zodat een zeer waterrijk gebied ontstaat. Tegen de Schelde aan wordt het landschap zeer open met grachten en graslanden. Landinwaarts tegen de helling van de cuesta komt een groot broekboscomplex. Het weidevogelgebied is al volledig open gemaakt. Nu moeten de vegetaties nog enkele jaren beheerd worden zodat graslanden ontstaan. Daarna zal het waterpeil opgetrokken worden zodat het er kletsnat wordt en grutto, tureluur en kievit er zich er thuis voelen. De broekbossen zijn er ook al, hoewel er nog enige omvorming (verwijderen van populieren) en een beetje vernatting nodig is.
Niettegenstaande de constructie van in- en uitlaatsluizen in het noordelijk deel het spectaculairst om zien is, zal ons bezoek zich voornamelijk op het zuidelijke weide- en bosgebied richten. Hier is de natuur al herstellende en zijn vanaf nu grote natuurwinsten te verwachten.

Praktisch: we spreken af om 8.40 u aan het Kallebeekveer in Hemiksem waar we de overzet van 8.45 u nemen. We zijn terug aan het veer om 12.30 u. Wandeling: 6 à 8 km.
Meebrengen: warme kledij, waterdicht schoeisel, verrekijker.

Zondag 25 april namiddag: Petroleum Zuid ... een jaar later

ActieVorig jaar heeft de Vlaamse regering een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd voor Antwerpen, waardoor Petroleum Zuid de bestemming 'bedrijventerrein' heeft gekregen. Hoe ziet Petroleum Zuid er nu uit? Wat met het nieuwe voetbalstadion? Is nog een natuurverbinding met de Hobokense Polder mogelijk? Betekent het nieuwe RUP een verbetering voor de biodiversiteit?

Dirk Peeters, Erwin Pairon, Ilse Van Dienderen, Wim Mertens en Frans Thys beantwoorden tijdens een wandeling deze vragen.
Vooraf: filmpje over Petroleum Zuid.
Nadien: uitreiking 'Groene Pluim'.

De organisatie berust bij Groen! in samenwerking met Natuurpunt Hobokense Polder en Scoutsgroep Brabo-Marnix.
Het 'Petrolfront' ondersteunt deze namiddag. Dit zijn 15 verenigingen van diverse pluimage.

Wandelschoeisel nodig! Bijeenkomst aan het Scoutslokaal Brabo-Marnix, Generaal Armstrongweg 7, Antwerpen om 13u30. Einde omstreeks 17u. Bijkomende info: tel. 03/830.20.51 (Frans Thys)

Zie ook onze speciale website over Petroleum Zuid

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Wo 21 april: Bestuursvergadering (open voor alle leden)
  • Za 8 mei: Vroegochtendwandeling met openluchtontbijt Inschrijven!
  • Zo 9 mei: Bustocht naar Zuid-Holland Inschrijven!
  • Zo 16 mei: Volop lentebloeiers in de Polder
  • Di 18 mei: Start Cursus Inheemse Orchidee├źn Inschrijven!

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.