Natuurpunt Hobokense Polder vzw    24 juli 2010

In deze flits:

 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Vlinderwandeling in de Hobokense Polder
 • Open Monumentendag: helpende handen gevraagd
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Zondag 25 juli: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Op 3 juli werd er weer gestart met het weekendnatuurbeheer. En onze Polder groeit en bloeit zo welig, dat we er opnieuw tweewekelijks natuurbeheer voor uittrekken, telkens afwisselend een zaterdag- en een zondagvoormiddag. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u.
We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ...
Een greep uit de uit te voeren werken voor deze zomer en het komende najaar:

 • hooirijf maaien en afvoeren van maaisel
 • onderhoud wandelpaden
 • verwijderen van exoten
 • verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.

Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

De volgende data zijn: zaterdag 7 augustus – zondag 22 augustus – zaterdag 4 september – zondag 19 september

Zondag 1 augustus: Vlinderwandeling in de Hobokense Polder

Gids: Toon Verbruggen, 0471/47 53 78

Dagpauwoog - Joachim PintensIn het kader van het Vlaams Vlindertelweekend van Natuurpunt op 31 juli en 1 augustus, waar iedereen aan kan meedoen, wandelen we vandaag langs de interessantste vlinderplekjes in de Hobokense Polder.

Halverwege juli is er een zekere vlinderluwte merkbaar, omdat veel vlinders aan een generatiewissel bezig zijn. Maar einde juli/begin augustus frissen we je kennis over verschillende vlinders nog eens ‘life’ op of laten we je kennis maken met de vlinders die in de Hobokense Polder kunnen voorkomen. Atalanta, bruin, bont en oranje zandoogje, dagpauwoog, kleine vos, distelvlinder, gehakkelde aurelia, groot en klein koolwitje, klein geaderd witje, hooibeestje, Icarusblauwtje, boomblauwtje, bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, koninginnepage en landkaartje kunnen rond deze tijd waargenomen worden.

De Hobokense Polder heeft al deze vlinders reeds te gast gehad.
We zullen op voorhand op enige lokplaatsen rottend fruit leggen in de hoop dat de vlinders hier reeds van profiteren.
Dat kan je ook thuis doen door rottende bananen op een voederplankje in de zon te leggen. En als je een tuin hebt, neem dan zeker deel aan de nationale telactie. Meer info en vlinderbrochure.

Praktisch:
Afspraak om 13.30 u aan Procap, Schroeilaan (naast spoorweg) Einde omstreeks 16.30 u. Meebrengen: zonne- en muggenmelk, stevige wandelschoenen, vlindergids (indien in bezit).
(Deze tocht kan niet doorgaan bij regenweer. Dan houden de vlinders zich immers verscholen.)

Open Monumentendag: helpende handen gevraagd

Op 12 september gaat de Open Monumentendag door onder het thema "water". Het district Hoboken deed een beroep op Natuurpunt om rond dit thema ons natuurgebied te belichten. We organiseren verschillende activiteiten; wandelingen met natuurgids, vrije wandeling langs landschapsposten, kindvriendelijke doetocht, expo en natuurcafé. Meer info op onze website.

HULP gevraagd!
Wie kan zich zondag 12 september vrijmaken om allerhande taken te helpen vervullen? We hebben mensen nodig voor de expo, voor het natuurcafé, voor de inrichting van de landschapsposten, voor de afbraak, ...
Laat het weten aan Ria Thys, 03/289 73 66 met opgave van "werkuren" en voorkeurtaak.
Keuze uit: 10 u tot 13 u - 13 u tot 16 u - 15 u tot 18 u.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • za 7 augustus: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • zo 15 augustus: Zomerwandeling in de Hobokense Polder
 • za 21 augustus: Bezoek aan het Zwarte Water, Hoogmoerheide
  en aan vzw Widar
 • zo 29 augustus: Familiale fietstocht in het prachtige Dender- en Scheldeland

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.