Natuurpunt Hobokense Polder vzw    8 augustus 2010

In deze flits:

 • Zomerwandeling in de Hobokense Polder
 • Bezoek aan het Zwarte Water, Hoogmoerheide en aan vzw Widar
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Familiale fietstocht Dender- en Scheldeland
 • Open Monumentendag: helpende handen gevraagd
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Zondag 15 augustus: Zomerwandeling in de Hobokense Polder

Thema: Wilde kruiden in de voeding
Gidsen: Leentje Toussaint en Gilbert van Ael
Info: Annie Vandeweyer-Van Zwieten, 03/828 37 60

Wie gaat er mee op ontdekkingsreis in ons gebied?
We kijken naar wat er groeit en bloeit. Sommige kruiden kunnen we eten. Andere gebruiken we om een of andere thee te maken. Dit wordt een aangename speurtocht met uitwisseling van weetjes. Als we geluk hebben komen we ook onze koeien en paarden tegen.

Praktisch:
Afspraak om 9.30 u aan station Hoboken Polder, Schroeilaan.
Einde omstreeks 12.30 u.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, muggenmelk

Zaterdag 21 augustus: Bezoek aan het Zwarte Water, Hoogmoerheide en aan vzw Widar

Gidsen: Danny Jonckheere en Denise Schellekens
Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Het Turnhouts Vennengebied is een van de belangrijke heidegebieden in Vlaanderen. Tal van waardevolle vennen en heideterreinen liggen verspreid over de regio. De heideterreinen zijn het biotoop van zeldzame planten en dieren die zich specifiek aan dit milieu hebben aangepast. De openheid en rust aanwezig in het gebied, zorgen er voor dat tal van weidevogels zoals de wulp, kievit en de grutto zich hier op hun plaats voelen. Zo bevindt de tweede grootste populatie grutto’s van Vlaanderen zich in het Turnhouts vennengebied.

HoogmoerheideSamen met de Vlaamse overheid en de Europese Unie tracht Natuurpunt deze unieke en waardevolle biotopen optimaal te beheren binnen het NATURA 2000 netwerk. Dat is een Europees netwerk van beschermde gebieden, het lang verwachte eindresultaat van de in 1992 door Europa goedgekeurde habitatrichtlijn.

We bezoeken vandaag het Zwart Water en de Hoogmoerheide. We hopen boomleeuweriken en boompiepers te kunnen bewonderen . Ook de bonte vliegenvanger en de grote bonte specht voelen zich in het bos en rond de heide prima thuis.
De roodborsttapuit is een bezig vogeltje dat alom tegenwoordig is op de weipalen en het kleine struikgewas tussen de velden. En wie weet kleurt de omgeving prachtig paars door de bloeiende heide.

We trekken ook even tijd uit voor een bezoek aan Widar vzw, een instelling voor volwassenen met een mentale handicap. Samen met opvoeders en intern wonende medewerkers leven en werken ze samen in verschillende werkgebieden: bakkerij, weverij, melkverwerking/kaasmakerij....
Alle werk in de tuin en landbouw is op biologisch/dynamische leest geschoeid.

Praktisch: afspraak om 8 u op de parking van Zwembad Sorgvliedt, Krijgsbaan, Hoboken
Kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km.
Terug in Hoboken omstreeks 17 u. Meebrengen: laarzen na of bij vochtig weer, picknick, verrekijker, zonne- en muggenmelk, hopelijk overbodige regenkledij. Drank is verkrijgbaar aan democratische prijzen.

Voorinschrijven verplicht. Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te kunnen, ook degenen die geen auto hebben, vragen we alle deelnemers Danny, tel. 0478/33 24 27 te verwittigen uiterlijk 19 augustus.

Zondag 22 augustus: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

natuurbeheerIn de vakantie gaat het weekendnatuurbeheer gewoon verder. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u.

Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.

Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

De volgende data zijn: zaterdag 4 september – zondag 19 september

Zondag 29 augustus: Familiale fietstocht Dender- en Scheldeland

fietsOrganisatie: André Van Langenhove en Paul Van den Broecke

Dit jaar richt Natuurpunt Hobokense Polder weer een familiale fietstocht in van +/- 48 km. Waar gaan we fietsen? We vertrekken aan de Bruinkaai in Dendermonde. We fietsen door de mooie streek van Dender en Schelde. Het reliëf is er dus vrij vlak. Het landschap is voornamelijk open en bestaat uit soortenrijke weilanden, soms afgeboord door rijen knotwilgen. De kans is groot dat we verschillende water- en weidevogels zullen zien. Maar we zullen ook door verkoeling gevende bossen fietsen. Kortom, het wordt een heel gevarieerde fietstocht.

Wat breng je mee?

 • Fietsers - Luk SmetsEen picknick voor het middageten (aan het Donkmeer)
 • Eén fiets per persoon
 • Regenjas (die we hopelijk niet gaan nodig hebben)
 • Een brok gezonde humor en de nodige babbels voor onderweg

Voor het transport naar Dendermonde vragen we aan wie kan, om zijn fietsdrager voor de auto te gebruiken. Voor wie over geen fietsdrager beschikt, kunnen wij voor fietstransport zorgen. Dit is wel beperkt tot een aantal fietsen!

Waar samenkomen?
Met diegenen die zelf een fietsdrager hebben, spreken we af om 10 u aan de Bruinkaai in Dendermonde.
Wie fietsvervoer nodig heeft, dient ten laatste zijn fiets(en) af te leveren om 9 u aan het station Hoboken Polder (kruising Berkenrodelei en de spoorweg)

We fietsen aan een tempo dat iedereen (getraind of boodschappenfietser) gemakkelijk aankan.

Om alles in goede banen te leiden vragen we je om in te schrijven voor deze activiteit.
Liefst via deze website of telefonisch aan André, 03/288 00 81of Paul, 03/828 63 38

Open Monumentendag: helpende handen gevraagd

Op 12 september gaat de Open Monumentendag door onder het thema "water". Het district Hoboken deed een beroep op Natuurpunt om rond dit thema ons natuurgebied te belichten. We organiseren verschillende activiteiten; wandelingen met natuurgids, vrije wandeling langs landschapsposten, kindvriendelijke doetocht, expo en natuurcafé. Meer info op onze website.

HULP gevraagd!
Wie kan zich zondag 12 september vrijmaken om allerhande taken te helpen vervullen? We hebben mensen nodig voor de expo, voor het natuurcafé, voor de inrichting van de landschapsposten, voor de afbraak, ...
Laat het weten aan Ria Thys, 03/289 73 66 met opgave van "werkuren" en voorkeurtaak.
Keuze uit: 10 u tot 13 u - 13 u tot 16 u - 15 u tot 18 u.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • 4 en 19 september: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Zo 5 september: Bezoek aan De Kuifeend en de Grote Kreek
 • Zo 12 september: Open Monumentendag in de Hobokense Polder
  Thema: Water

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.