Natuurpunt Hobokense Polder vzw    11 oktober 2010

In deze flits:

 • SOS VOS: teken de petitie
 • Behaag.. Natuurlijk
 • Paddestoelenwandeling
 • Trektellingen langs de Schelde
 • Watervogeltellingen
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

SOS VOS: teken de petitie

vosVossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest en laten zich regelmatig zien in de buurt van de mens. Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten: ze eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Daarbij komen ze ook in kippenhokken terecht - die slachtpartijen leiden ertoe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen.
Een veelgehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden. Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt slaan de handen in elkaar en voeren zowel online als op papier een petitie voor een doelmatige aanpak voor het voorkomen van schade aangericht door vossen. Preventie (door goede kippenhokken) moet daarbij het uitgangspunt zijn.
Deze petitie zal op het meest geschikte moment overhandigd worden aan Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.
Onderteken de petitie nu.
Bekijk een filmpje van "onze vos", zwemmend over het Broekskot in de Hobokense Polder
(Guy Borremans)

Behaag..natuurlijk

Na een pauzejaartje doet de stad Antwerpen terug mee met onze actie. Bestellingen kunnen dit jaar dus geplaatst worden via de website van de stad. Je vindt er het aanbod en de wijze van bestelling en betaling.

Meer info vind je ook hier.

Zondag 17 oktober: Paddestoelenwandeling

Gidsen: Gilbert Van Ael en Marc Van Ruymbeke
Info: Annie Vandeweyer - Van Zwieten, 03/828 37 60

Oktober is meestal een van de maanden waarin we paddenstoelen kunnen waarnemen.
Waarom juist dan? Wat is hun functie binnen de natuur? Waarom zijn ze zo mysterieus en hebben de meesten onder ons er zelfs wat schrik voor? Waarom zijn ze moeilijk op naam te brengen?
Vragen die in de mate van het mogelijke een antwoord krijgen tijdens deze wandeling, die geschikt is voor alle beginnende geïnteresseerden die toch iets meer willen te weten komen over het wereldje der fungi.

Praktisch: afspraak om 9.30 u op Schroeilaan ter hoogte van station Hoboken Polder. Einde omstreeks 12.30 u
Meebrengen: waterdicht schoeisel of laarzen, verrekijker.
Deze wandeling kadert ook in ons aanbod ter gelegenheid van de Antwerpse Milieumaand

Trektellingen langs de Schelde

Trektelpost Hobokense PolderDagelijks worden passerende trekvogels op de Scheldedijk geteld. Doe je graag eens mee. Neem contact met Luc Van Schoor.

De resultaten vind je op www.trektellen.nl

Speciale waarnemingen van de laatste dagen:

 • smelleken
 • boomvalk
 • grote zilverreiger
 • roodkeelpieper
 • visarend
 • bruine kiekendief
 • appelvink
 • zwarte mees
 • rode wouw
 • zomertortel
 • beflijster
 • appelvink
 • geelgors

Midmaandelijkse Watervogeltellingen

Info: André Van Langenhove, 03/288 00 81 – 0486/82 68 22

krakeendWatervogeltellingen op Schelde en op de vijvers van Hobokense Polder gecoördineerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Daarmee verzamelen we informatie over de aantallen, de verspreiding, numerieke trends en habitatkeuze van overwinterende watervogels in Vlaanderen.

 • Weekend 16/17 oktober
 • Weekend 13/14 november
 • Weekend 18/19 december

Praktisch: Wil je eens deelnemen aan zo’n telling, neem gerust contact op met André voor juiste dag en afspraakuur.
Meebrengen: warme, waterdichte kledij, verrekijker.

Zondag 24 oktober: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

natuurbeheerVanaf oktober is er weer 1 maal per maand weekendnatuurbeheer, dit najaar telkens op zondagvoormiddag. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw , ...

Praktisch: afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap.
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.
Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

Weekend Schiermonnikoog volzet

volzetIn Polder.blad kondigden we ons weekend aan op Schiermonnikoog in september 2011. De inschrijvingen liepen als een trein, zodat we deze reeds na een week moesten afsluiten.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • zo 21 november: Dag van de Natuur
 • za 28 november: Hollebeek van bron tot monding

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.