Natuurpunt Hobokense Polder vzw    2 juli 2011

In deze flits:

 • Vlinderwandeling in de Hobokense Polder
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Vallei van de Drie Beken
 • Oude publicaties opnieuw ter beschikking
 • Filmpjes op onze website
 • Nog geen lid? Word het vandaag !
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 3 juli: Vlinderwandeling in de Hobokense Polder

Gids: Toon Verbruggen, 0471/47 53 78

IcarusblauwtjeWe maken een wandeling langs de interessantste vlinderplekjes in de Hobokense Polder.
We profiteren nog van de laatste dagen van de "eerste generatie"-top voor er half juli een zekere vlinderluwte intreedt.
Vandaag frist Toon je kennis over verschillende vlinders nog eens 'life' op of laat hij je kennis maken met de vlinders die in de Hobokense Polder kunnen voorkomen.
Atalanta, bruin, bont en oranje zandoogje, dagpauwoog, kleine vos, distelvlinder, gehakkelde aurelia, groot en klein koolwitje, klein geaderd witje, hooibeestje, Icarusblauwtje, boomblauwtje, bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, koninginnepage en landkaartje kunnen rond deze tijd waargenomen worden.
Of zijn er ook uit het zuiden gele luzernevlinders aan komen vliegen of een rouwmantel? De Hobokense Polder heeft al deze vlinders reeds te gast gehad.
Vorig jaar konden we een "nieuweling" voor de Polder ontdekken: de eikenpage.

Praktisch: Afspraak om 14 u aan Procap, Schroeilaan (naast spoorweg).                                Icarusblauwtje - foto Resi Pansaert
Einde omstreeks 17 u.
Meebrengen: zonne- en muggenmelk, stevige wandelschoenen, vlindergids (indien in bezit).
Deze tocht kan niet doorgaan bij regenweer. Dan houden de vlinders zich immers verscholen.

Zaterdag 9 juli: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Op 9 juli wordt er weer gestart met het maandelijks weekendnatuurbeheer, overwegend afwisselend een zaterdag en een zondag. En onze Polder groeit en bloeit zo welig, dat we er in juli twee weekenden voor uittrekken.
Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ...
Een greep uit de uit te voeren werken voor deze zomer en het komende najaar:
- maaien en afvoeren van maaisel
- natuurbeheer onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.
Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

Zondag 10 juli: Vallei van de Drie Beken

Gids: Wim Mertens (voormiddag) - Jo Van Gils (namiddag)
Leiding: Wim Mertens - 0499/58 99 16

Vallei van de 3 bekenOp de grens tussen Limburg en Brabant, tussen de Kempen en het Hagenland, tussen de gemeentes Tessenderlo en Diest ligt de Vallei van de Drie Beken.
De vallei dankt haar naam aan de drie beken die er naast elkaar stromen: de Kleine, de Middel-, en de Grote Beek. De hoofdbeek is de Grote Beek, ook wel Winterbeek, Zwart Water of Hulpe genoemd, afhankelijk van waar je bent. De vallei is 1400 ha groot. Het Agentschap voor Natuur en Bos bezit en beheert er meer dan 400 ha en Natuurpunt een kleine 50 ha. De beken stromen er tussen Diestiaanheuvels door en de vallei is echt een landschappelijk pareltje.
Bovenop de heuvels liggen droge schrale zandgronden met heide, grasland en bos. Iets lager is er een kleinschalig landbouwlandschap met veel houtkanten en bomenrijen, prachtige boerderijen en helemaal beneden in de vallei liggen kletsnatte moerassen, graslanden en broekbossen.
Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met een zeer hoge natuurwaarde. De vallei is een ‘hot spot’ voor sprinkhanen (20 verschillende soorten!), en zeer interessant voor broedvogels (houtsnip, watersnip, havik...), planten en libellen.
Zowel het Agentschap voor Natuur en Bos als Natuurpunt trachten door geschikt beheer deze natuurpracht veilig te stellen en uit te breiden.
De vallei is minder bekend dan haar directe buren, Averbode Bos en Heide en de Vallei van de Zwarte Beek, maar evenzeer de moeite waard! Niet alles is echter rozengeur en maneschijn ... een deel van de vallei wordt ook gekenmerkt door een uitgesproken milieuproblematiek van watervervuiling.
Kortom een geschikte plek voor een zeer boeiende excursie.

Praktisch: Vertrek om 8.30 u op de Kioskplaats in Hoboken. Terug omstreeks 19 u.
Meenemen: laarzen of waterdicht schoeisel, lunchpakket, verrekijker, loupe...
We verplaatsen ons met auto’s op basis van kostendelend samenrijden (0,05 euro/km)
Inschrijven verplicht bij Wim Mertens.

Oude publicaties opnieuw ter beschikking

Vogels van de Hobokense PolderIn het nu al 33-jaar bestaan van onze vereniging, eerst als Werkgroep Hobokense Polder, nu als Natuurpunt Hobokense Polder, werden verschillende studies gepubliceerd over ons natuurgebied. Het bestuur van onze vereniging besliste enkele oudere en uitgeputte publicaties via electronische weg terug ter beschikking te stellen van onze leden en andere belangstellenden.

Het gaat om:

 • Onze eerste strijdbrochure "Hobokense Polder, een ekologisch rapport over een gebied dat niet mag verdwijnen", samengesteld door een tiental enthoesiaste natuurbeschermers en verschenen in december 1978.
 • Een tweede strijdbrochure was "De Hobokense Polder, nu en straks", in 1985 samengeschreven door het bestuur van de Werkgroep Hobokense Polder onder coördinatie van Jan D'hondt.
 • In het tijdschrift Arabel van maart 1988 verscheen een studie over de "Spinnen van de Hobokense Polder"
 • In oktober 1990 publiceerde WHOP het boek "Vogels van de Hobokense Polder" van Bert Mertens.

Deze werken zijn integraal te lezen op onze website.

Filmpjes op onze website

Via onze website zijn vele foto's te vinden van natuurfotografen.

Maar af en toe publiceren we ook filmpjes. Soms wat luguber, zoals een vos op jacht tussen de watervogels of de doodstrijd van een jong waterhoentje, gepakt door een snoek.

Maar je vindt er ook educatieve onderwerpen, zoals de uitleg van Ria over onze bijenhotelletjes in het kader van het "Antwerpse Jaar van de Bij" (ATV-opname).

Kijk op onze website.

Nog geen lid? Word het vandaag !

Polder.bladOnze leden kregen een van deze dagen het nieuwe nummer van Polder.blad in de bus. Bent je nog geen lid? Dan kan je vanaf vandaag lid worden aan heel gunstige voorwaarden. De vervaldag voor nieuwe lidschappen wordt vandaag met een jaartje verschoven en wordt 31 december 2012. Word je dus nu lid, dan geldt dit voor anderhalf jaar en dat voor het normale lidgeld van 24 euro.

Hoe word ik lid ?

Kijk snel op onze website!

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • 17 juli: Natuurbeheer
 • 24 juli: Bezoek aan het Blote voetenpad te Zutendaal

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.