Natuurpunt Hobokense Polder vzw    5 juli 2011

In deze flits:

  • Vallei van de Drie Beken
  • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Vlinders van A
  • Nog geen lid? Word het vandaag !
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 10 juli: Vallei van de Drie Beken

Schrijf nog snel in voor deze boeiende excursie !

Gids: Wim Mertens (voormiddag) - Jo Van Gils (namiddag)
Leiding: Wim Mertens - 0499/58 99 16

krasserOp de grens tussen Limburg en Brabant, tussen de Kempen en het Hagenland, tussen de gemeentes Tessenderlo en Diest ligt de Vallei van de Drie Beken.
De vallei dankt haar naam aan de drie beken die er naast elkaar stromen: de Kleine, de Middel-, en de Grote Beek. De hoofdbeek is de Grote Beek, ook wel Winterbeek, Zwart Water of Hulpe genoemd, afhankelijk van waar je bent. De vallei is 1400 ha groot. Het Agentschap voor Natuur en Bos bezit en beheert er meer dan 400 ha en Natuurpunt een kleine 50 ha. De beken stromen er tussen Diestiaanheuvels door en de vallei is echt een landschappelijk pareltje.
Bovenop de heuvels liggen droge schrale zandgronden met heide, grasland en bos. Iets lager is er een kleinschalig landbouwlandschap met veel houtkanten en bomenrijen, prachtige boerderijen en helemaal beneden in de vallei liggen kletsnatte moerassen, graslanden en broekbossen.
Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met een zeer hoge natuurwaarde. De vallei is een ‘hot spot’ voor sprinkhanen (20 verschillende soorten!), en zeer interessant voor broedvogels (houtsnip, watersnip, havik...), planten en libellen.
Zowel het Agentschap voor Natuur en Bos als Natuurpunt trachten door geschikt beheer deze natuurpracht veilig te stellen en uit te breiden.
De vallei is minder bekend dan haar directe buren, Averbode Bos en Heide en de Vallei van de Zwarte Beek, maar evenzeer de moeite waard! Niet alles is echter rozengeur en maneschijn ... een deel van de vallei wordt ook gekenmerkt door een uitgesproken milieuproblematiek van watervervuiling.
Kortom een geschikte plek voor een zeer boeiende excursie.

Praktisch: Vertrek om 8.30 u op de Kioskplaats in Hoboken. Terug omstreeks 19 u.
Meenemen: laarzen of waterdicht schoeisel, lunchpakket, verrekijker, loupe...
We verplaatsen ons met auto’s op basis van kostendelend samenrijden (0,05 euro/km)
Inschrijven verplicht bij Wim Mertens.

Zaterdag 9 juli en zondag 17 juli: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Op 9 juli wordt er weer gestart met het maandelijks weekendnatuurbeheer, overwegend afwisselend een zaterdag en een zondag. En onze Polder groeit en bloeit zo welig, dat we er in juli twee weekenden voor uittrekken.
Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ...
Een greep uit de uit te voeren werken voor deze zomer en het komende najaar:
- maaien en afvoeren van maaisel
- natuurbeheer onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.
Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

Vlinders van A

bruin zandoogjeZondag leidde Toon Verbruggen een zeer gesmaakte vlindertocht door de Hobokense Polder met meer dan 40 deelnemers. Onder zijn kundige leiding vonden we 12 soorten dagvlinders aangevuld met nog 4 dagactieve nachtvlinders. Kijk maar eens op waarnemingen.be voor een soortenlijstje.

Maar Toon heeft veel meer in zijn mars. Via zijn ludieke (titels in het Antwerps dialect), maar vooral informatieve en fotografisch prachtige website leert hij ons welke vlindersoorten in Antwerpen voorkomen. Niet alleen de soorten, maar ook het sociale gedrag dat vooral draait rond zonnen, wachten, verbergen, vechten, verslijten, vrijen, voortplanten, vreten en vijanden komen aan de orde. Nieuwsgierig ? Klik snel op Vlinders van A

Linken naar andere natuurfotografen vind je op onze website (kader rechts boven).

Bruin zandoogje - Toon Verbruggen  

Nog geen lid? Word het vandaag !

Polder.bladOnze leden kregen een van deze dagen het nieuwe nummer van Polder.blad in de bus.

Ben je nog geen lid? Dan kan je nu lid worden aan heel gunstige voorwaarden. De vervaldag voor nieuwe lidschappen wordt vanaf 1 juli met een jaartje verschoven en wordt 31 december 2012. Word je dus nu lid, dan geldt dit voor anderhalf jaar en dat voor het normale lidgeld van 24 euro.

Hoe word ik lid ?

Kijk snel op onze website!

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • zo 24 juli: Bezoek aan het Blote voetenpad te Zutendaal
  • za 20 augustus: Natuurbeheer
  • zo 28 augustus: Familiale fietstocht in het prachtige Scheldeland

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.