Natuurpunt Hobokense Polder vzw    30 januari 2012

In deze flits:

 • Plaatsen van paddenschermen in de Schansstraat
 • Ledenavond
 • Cursus Zoogdieren en hun sporen
 • Tractor in de Hobokense Polder
 • ANKONA-Ontmoetingsdag
 • Masterplan Meccano
 • Slimmer dan de vos (en de jagers)
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 5 februari: Plaatsen van paddenschermen in de Schansstraat

paddenschermInfo: Danny Jonckheere, 03/828 64 03

Vandaag gaan we paddenschermen plaatsen in de Schansstraat (nabij Fort 8), waar onze medewerkster Wendy vorig jaar tientallen padden, kikkers en salamanders overzette. Meer informatie over dit initiatief vind je hier.

Praktisch:
Afspraak om 14 u in de Schansstraat te Hoboken, waar we starten met het plaatsen van de schermen en het ingraven van emmers. Wie kan en wil meewerken, is heel erg welkom! Dit is een activiteit waar jong en oud bij kan helpen.
We eindigen omstreeks 17 uur met een lekkere kom soep en een drankje voor alle medewerkers.
Meebrengen: warme kledij, die vuil mag worden, warme laarzen en vooral heel veel goede luim om dit voorbereidend en reddend werk voor onze amfibieën te realiseren, ...
Wij zorgen voor alle materialen (spades, werkhandschoenen, ...)

Zaterdag 11 februari: Het jaar in woord en beeld en
enkele prachtige digirama's van onze huisfotografen

Gezellig samenzijn en algemene vergadering van onze vzw

LAVDe afdeling is de spil van het verenigingsleven van Natuurpunt. Daar gebeuren de natuurbeheerswerken, de natuurstudie-activiteiten, cursussen en uitstappen. Een afdeling als Hobokense Polder wordt gevormd door mensen zoals jij en wij, die zich betrokken voelen met hun omgeving en aan hun kinderen en kleinkinderen een boeiende leefomgeving willen doorgeven.

Op 11 februari houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst met algemene vergadering van onze vzw. Uiteraard zijn er wat verplichte nummertjes zoals de jaarrekening en begroting (zie verder in dit nummer). Maar dank zij moderne technieken maken we er een mooie voorstelling van. Het jaaroverzicht 2011 zal u gepresenteerd worden in de vorm van een becommentarieerde (computer)diashow.

We willen ook ons bestuur versterken! Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan je naam door aan de voorzitter of de penningmeester.

Na het jaaroverzicht en een korte blik op onze planning voor 2012, kijken we naar korte fotoreeksen van vier van onze fotografen: Jan Rose, Guy Borremans, Pierre Nowosad en Thierry Hoornaert.

Traditioneel zorgt onze trouwe kookploeg voor hapjes en drankjes. Waarvoor nu reeds onze dank.

Praktisch: 19.30 u in Zaal Moretus, Berkenrodelaan, Hoboken. Inkom en hapjes gratis.

Klik hier voor info over de korte algemene vergadering.

Cursus Zoogdieren en hun sporen

bosmuisTijdens deze vierdelige zoogdierencursus lichten we niet alleen een aantal van deze soorten en hun levenswijze toe, maar we gaan ook braakballen pluizen, muizen vangen met live-traps en spoorzoeken. Duik tijdens de eerste praktijkles met ons mee de nacht in en laat je onderdompelen in de wondere wereld van onze zoogdieren.

Maar we gaan ook op daguitstap naar de Voerstreek om daar sporen van das, hazelmuis, everzwijn, ree, edelhert, vos, ... te ontdekken. Sporenonderzoek spreekt immers tot de verbeelding en kan tijdens een wandeling een heel nieuw licht werpen op de natuur en haar bewoners.En wie weet zien we enkele van deze dieren in levende lijve.

Klik hier voor praktische info.

Tractor in de Hobokense Polder

tractorOnze beheerploeg heeft een nieuw gereedschap. En wat voor een? Een echte tractor!

Zware werken worden door de professionele arbeiders van Natuurpunt uitgevoerd. Deze beschikken uiteraard over zwaar materieel. Maar nu hebben ook onze plaatselijke vrijwilligers een kleine tractor met aanhangwagen en hakselaar. Daarmee zal het grote probleem van het verwijderen van maaisel en snoeihout eindelijk opgelost raken.

Kijk hier naar foto's van onze Goudklompjes in actie.

Zaterdag 11 februari: ANKONA-Ontmoetingsdag

ANKONAANKONA, de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie, koos als thema voor deze ontmoetingsdag: 'Klimaatverandering: tendens van inheemse naar uitheemse soorten?'.
Alle vrijwilligers en professionelen betrokken bij natuurstudie zijn welkom. Deelname is gratis.
Er wordt tijdens de middagpauze o.a. de natuurfilm getoond "De Rupel, opnieuw een natuurmonument".
Info en inschrijving op de website van Ankona.

Masterplan Meccano

Voorstelling Meccano: woensdag 15 februari, 20 uur
Zaal Geneeskunde voor het Volk, Cdt Weynsstraat 85 - 2660 Hoboken
Sprekers : Wim Van Hees, Dirk Van Duppen en Manu Claeys
Meer info

Slimmer dan de vos (en de jagers)

vos 

Heb jij kippen of ganzen en wil je ze beschermen tegen de sluwe streken van de vos?

Lees dan zeker onze brochure Slimmer dan de vos.
Actueel: De jacht op de vos zal uw kippen niet beschermen
Dossier: Vos: problemen & oplossingen

 

Vos in de Hobokense Polder - Foto Guy Borremans

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Zondag 12 februari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Weekend 18/19 februari: Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en langs de Schelde
 • Dinsdag 21 februari: Open bestuursvergadering in Zaal Moretus
 • Zaterdag 25 februari: Ludieke kwisavond  Inschrijven!

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.