Natuurpunt Hobokense Polder vzw    10 februari 2012

In deze flits:

  • Natuurbeheer op ijs
  • Brandhout te koop
  • Ledenavond
  • Cursus Zoogdieren en hun sporen
  • Tractor in de Hobokense Polder
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 12 februari: Natuurbeheer op ijs

riet maaienInfo: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Natuurbeheer op het ijs! We gaan riet en lisdodde maaien op het Barberven en de Reigershoek. De bevroren vijvers laten toe delen te beheren, die anders niet toegankelijk zijn.

Afspraakplaats en -uur: Om 9 u Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap. Of om 9.30 u, maar bel dan even naar Danny voor de juiste werkplek.

Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen. Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

Brandhout te koop

In de Hobokense Polder zijn naast de bossen ook de waterplassen, rietkragen en grasveldjes zeer waardevol. Om deze te behouden, is het noodzakelijk de verbossing tegen te gaan. Dat levert nogal wat hout op. Kom je mee werken, dan mag je daar gratis over beschikken. De rest stellen we te koop.

Brandhout, voornamelijk wilg, is te koop aan 20 euro per stère (dit is ongeveer 1 m3). Voor Natuurpuntleden is de prijs 15 euro per stère. Je kan nu bestellen bij onze conservator Wim Mertens (0499 58 99 16).

Kom je bestelling afhalen na ons weekendbeheer (12 februari tussen 13u30 en 14u30) achter bedrijf Procap, Schroeilaan 15, Hoboken (zie hoger).

brandhout

Zaterdag 11 februari: Het jaar in woord en beeld en
enkele prachtige digirama's van onze huisfotografen

Gezellig samenzijn en algemene vergadering van onze vzw

LAVDe afdeling is de spil van het verenigingsleven van Natuurpunt. Daar gebeuren de natuurbeheerswerken, de natuurstudie-activiteiten, cursussen en uitstappen. Een afdeling als Hobokense Polder wordt gevormd door mensen zoals jij en wij, die zich betrokken voelen met hun omgeving en aan hun kinderen en kleinkinderen een boeiende leefomgeving willen doorgeven.

Op 11 februari houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst met algemene vergadering van onze vzw. Uiteraard zijn er wat verplichte nummertjes zoals de jaarrekening en begroting. Maar dank zij moderne technieken maken we er een mooie voorstelling van. Het jaaroverzicht 2011 zal u gepresenteerd worden in de vorm van een becommentarieerde (computer)diashow.

We willen ook ons bestuur versterken! Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan je naam door aan de voorzitter of de penningmeester.

Na het jaaroverzicht en een korte blik op onze planning voor 2012, kijken we naar korte fotoreeksen van drie van onze fotografen: Jan Rose, Guy Borremans en Pierre Nowosad.

Traditioneel zorgt onze trouwe kookploeg voor hapjes en drankjes. Waarvoor nu reeds onze dank.

Praktisch: 19.30 u in Zaal Moretus, Berkenrodelaan, Hoboken. Inkom en hapjes gratis.

Klik hier voor info over de korte algemene vergadering.

Cursus Zoogdieren en hun sporen

bosmuisTijdens deze vierdelige zoogdierencursus lichten we niet alleen een aantal van deze soorten en hun levenswijze toe, maar we gaan ook braakballen pluizen, muizen vangen met live-traps en spoorzoeken. Duik tijdens de eerste praktijkles met ons mee de nacht in en laat je onderdompelen in de wondere wereld van onze zoogdieren.

Maar we gaan ook op daguitstap naar de Voerstreek om daar sporen van das, hazelmuis, everzwijn, ree, edelhert, vos, ... te ontdekken. Sporenonderzoek spreekt immers tot de verbeelding en kan tijdens een wandeling een heel nieuw licht werpen op de natuur en haar bewoners.En wie weet zien we enkele van deze dieren in levende lijve.

Klik hier voor praktische info.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Weekend 18/19 februari: Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en langs de Schelde
  • Dinsdag 21 februari: Open bestuursvergadering in Zaal Moretus

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.