Natuurpunt Hobokense Polder vzw    4 oktober 2012

In deze flits:

 • Project "slechtvalken op 't Kiel"
 • Verkiezingsmemorandum
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Heksentocht in de Hobokense Polder
 • Behaag .. Natuurlijk 2012
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Project "slechtvalken op 't Kiel": wordt meter of peter

Natuurpunt Hobokense Polder brengt vogelbeschermers en woningmaatschappij samen en plaatst broedkast voor slechtvalken op Kielse woontoren

slechtvalkHet projectvoorstel werd de voorbije zomer opgezet door Natuurpunt Hobokense Polder en het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels (FIR), en werd in september voorgelegd aan de woningmaatschappij Woonhaven Antwerpen. Zopas gaf die haar officiële goedkeuring om een broedkast te plaatsen op de rode woontoren.

Lees hier alles over ons nieuw project

Natuurpunt Hobokense Polder zoekt financiële steun. Daarom doen we een beroep op onze leden en zoeken we lokale sponsors om de eerste fase van het project, de plaatsing van een nestkast, mogelijk te maken.

Uiteraard zijn alle giften hiervoor zeer welkom. Maar om dit slechtvalkenproject een extra duwtje in de rug te geven, introduceren we het slechtvalken-peter/meterschap!

Indien u minimaal 40 euro schenkt aan het Slechtvalken-op-'t-Kielproject, wordt u officieel peter of meter van de slechtvalken. U kan storten op ons afdelingsfonds, waardoor uw gift van minimaal 40 euro fiscaal aftrekbaar wordt.

Verkiezingsmemorandum

Druk je stempelNaar aanleiding van de komende gemeenteraads- en districtsraadverkiezingen zonden we in juni een memorandum naar de Hobokense partijen met onze voornaamste natuurbekommernissen. We focusden op:

 • het nieuw bestemmingsplan voor Fort 8 en de drie groene/recreatieve driehoeken die hierop aansluiten
 • een zo groen en multifunctioneel mogelijke invulling van Petroleum Zuid / Blue Gate Antwerp
 • het behoud van open ruimte in valleigebied Hollebeek
 • het gebrek aan toezicht in stedelijke parken en natuurgebieden

Lees de volledige tekst (pdf)

Lees ook de reacties van de politieke partijen (pdf).

Zaterdag 13 oktober: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/ 828 64 03 en Wim Mertens, 03/216 93 62

natuurbeheerIn het winterhalfjaar is er veel werk in het natuurgebied. Het maandelijks weekendnatuurbeheer geeft je de kans om mee de handen uit de mouwen te steken. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u.
We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ...
Een greep uit de uit te voeren werken voor het komende najaar:
- maaien en afvoeren van maaisel
- onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom. Er wordt gezorgd voor een lekkere koffiekoek voor de noeste werkers.

Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap. Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.

Zaterdag 27 oktober: Heksentocht in de Hobokense Polder

heksentocht

Behaag .. Natuurlijk 2012

behaag 

Ook dit jaar neemt de stad Antwerpen deel aan de actie "Behaag Natuurlijk" van Natuurpunt. Info over het aanbod en bedeling en een bestelformulier kan je vinden op de website van het Ecohuis.

Alle verdere info over onze behaagactie, zoals plantbeschrijvingen, of info over de andere 26 deelnemende gemeenten vind je op onze speciale behaagsite.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • We 13/14 oktober: Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en langs de Schelde
 • Zo 21 okt: Daguitstap naar Wortel Kolonie en de Halsche Beemden (inschrijven)
 • Za 27 okt: Heksentocht in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.