Natuurpunt Hobokense Polder vzw    27 november 2012

In deze flits:

 • Fotopresentatie Schotland
 • Workshop Legheggen
 • Natuurgebieden in de haven van Antwerpen-Linkeroever
 • Succesvolle Dag van de Natuur
 • Te koop: Natuur.kalender 2013 en wenskaarten
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zaterdag 1 december: Fotopresentaties:
Schotland (Luc Van Schoor en Sonja Van Kerckhove)
Voerstreek (Marnix Lefranc) en Hertenweekend (Ria Thys)

SchotlandWe starten de avond met twee korte reeksen. In 2012 organiseerde Natuurpunt Hobokense Polder tweemaal een weekend. Zowel de deelnemers aan de Voerstreek (juni 2012) als die van het Hertenweekend in Grupont (oktober 2012) bezorgden prachtige foto's. We tonen u graag enkele sfeerbeelden van beide weekends. We voorzien hiervoor 2 x 15 à 20 minuten.

Na een korte pauze maken we tijd voor de "hoofdbrok" van de avond: Schotland ! Schotland stond al geruime tijd op het verlanglijstje van Luc en Sonja. Daarom trokken ze van half mei tot half juni 2011 met de camper naar dit fascinerend land. Vanavond presenteren ze een beeldmontage van hun 3000 km lange trektocht, met o.m. drie prachtige boottochten, bij een sterk wisselvallig weertje.

De reis begon en eindigde aan de oostkust. Langs de Noordzee in het grensgebied tussen Schotland en Engeland bevinden zich een aantal unieke vogelgebieden waarvan de Farne eilanden, St Abbs Head en Bass Rock de belangrijkste zijn. Ze staan bekend om hun enorme broedkolonies van zeevogels. Na een bezoek aan de boeiende hoofdstad Edinburgh trokken beide Natuurpunters naar het "Loch Lomond and Trossachs National Park". Dit oudste nationaal park van Schotland is een prachig bosrijk natuurgebied met grote en kleine lochs. Vervolgens ging de reis naar de woeste westkust waar o.a. het eiland Mull, Ardnamurchan en Skye werden bezocht. Meer landinwaarts ging het terug hogerop naar het nationaal park "De Cairngorms" (of Cairngorm Mountains) in de Schotse Hooglanden. Vandaaruit trokken ze weer richting oostkust waar ze na een verblijf nabij Dundee nog een boottocht rond de imposante Bassrock meepikten. We maken kennis met de kenmerkende Schotse landschappen, met zeehonden en boommarters, met typische kolonie vogels zoals zeekoeten, alken, Jan-van-Genten, papegaaiduikers, Noordse stormvogels en drieteenmeeuwen, maar ook met minder algemene soorten als zeearend, morinelplevier en Alpensneeuwhoen. Ja, Schotland heeft nog heel wat natuurtroeven in petto. Luc en Sonja willen er alvast terug naartoe.

Praktisch:
Welkom om 19.45 u in de prachtige Sterrenzaal van Ontmoetingscentrum Nova, Schijfstraat 105 2020 Antwerpen-Kiel.
Inkom: 2 euro p/p
Dranken zijn aan zeer democratische prijzen aan te schaffen.
Einde voorzien omstreeks 22.30 u

Zaterdag 15 december: Workshop Legheggen

Vandaag steken we de handen uit de mouwen!
vlechthegWe gaan namelijk leren hoe we een erg uitgegroeide haag kunnen "intomen" door er een legheg of vlechtheg van te maken.
Heggen en houtkanten kwamen vroeger zeer frequent voor in landbouwgebied. Heggen zorgden voor veekering (prikkeldraad bestond nog niet) en houtkanten leverden hout voor de haard en voor materiaal. Boeren waren dus zeer gemotiveerd om deze kleinschalige landschapselementen te onderhouden.

De workshop wordt gegeven door Frederik Nijman, werkzaam in het Provinciaal groendomein de Averegten als stielman en tevens 'uitbater' van de bioboerderij aldaar. Hij is reeds jarenlang actief in de groensector en bijzonder geïnteresseerd in milieuvriendelijke (en vaak traditionele) landbouwtechnieken. Maar uiteraard gaan we ook zelf aan de slag om ons dit concept eigen te maken.

Praktisch:
Samenkomst om 9.30u aan de Scheldelei - tegenover Leigrachtlaan - in Hoboken.
Einde voorzien omstreeks 12.30 u.

Inschrijven is verplicht en kan door storten van 6 euro op rek 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder. In het deelnamebedrag is een koffiekoek en een koffie of thee inbegrepen. Graag inschrijven voor 10 december.
Meebrengen: warme kledij, laarzen, stevige werkhandschoenen.

Zondag 16 december: Natuurgebieden in de haven van Antwerpen-Linkeroever

Linkeroever? Meteen duikt een grauw beeld op van industrie, volgestouwde containerschepen en voorbij razende vrachtwagens. Toch is dit maar de halve waarheid over Linkeroever. Te midden van dit economisch bolwerk kan Linkeroever uitpakken met unieke natuur van onschatbare waarde. De landschappen leven dan ook bij gratie van het uitgesproken contrast : op de voorgrond vogels die in modderige slikken hun kostje bij elkaar scharrelen, terwijl industriële installaties de horizon domineren.
Jan RoseDe schorren en polders van Linkeroever zijn van cruciaal belang voor tal van trekvogels. Zij vinden hier op hun marathonvlucht van soms duizenden kilometers een deugddoende stop- of pleisterplaats om te verpozen en hun vetreserves aan te vullen. Sommigen blijven maar even, anderen brengen er heel de winter door. Het gebied is eveneens van belang voor talloze beschermde vogels die hier komen broeden. Het gebied geniet op Europees niveau de status van beschermd Vogelrichtlijngebied.
De Europese natuurwetgeving betekent een belangrijke randvoorwaarde voor de havenuitbreidingsplannen. Natuurgebieden die verdwijnen omwille van havenuitbreiding moeten gecompenseerd worden door natuurinrichtingsprojecten in de nabije omgeving. Dit heeft er toe geleid dat er de voorbije jaren heel wat veranderd is op Linkeroever.
Op zondag 16 december gaan we een kijkje nemen met speciale aandacht voor de vele wintervogels die er vertoeven. Tot de mogelijkheden behoren kolgans, smient, pijlstaart, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, smelleken, blauwe kiekendief en slechtvalk. De gebieden die we zullen bezoeken liggen nog niet vast. Dit zal de dag zelf bepaald worden afhankelijk van wat we allemaal te zien krijgen.

Praktisch:
Gids: Marnix Lefranc, 0499/23 01 91
Leiding: Ria Thys, 03/289 73 66
Verplicht om op voorhand in te schrijven bij Ria Thys. Zo kunnen kandidaat-deelnemers met vervoersproblemen zeker mee.
Vertrek aan het Cultureel Centrum in Aartselaar om 8.30 u / Vertrek aan het zwembad/sporthal Sorghvliet in Hoboken om 8.30 u / Vertrek Antwerpen-Linkeroever terminus tram 15 om 9 u
We rijden kostendelend met eigen wagens aan 5 eurocent/km
Kun je niet de hele dag mee dan kun je vroegtijdig afhaken, wel op voorhand de gids of leiding verwittigen. Dan moet je wel over eigen vervoer beschikken.
Kun je enkel in de namiddag aanwezig zijn? Kom dan tegen 13 u naar de kerk van Verrebroek, mits verwittigen van gids of leiding.
Mee te brengen: zeer warme kledij, laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker (evt. telescoop), vogelgids en lunchpakket.
Terug in Aartselaar omstreeks 18 u / Terug in Hoboken omstreeks 18 u / Terug in Antwerpen-Linkeroever omstreeks 17.30 u

Succesvolle Dag van de Natuur

Zaterdag 17 november kenden we een succesvolle natuurwerkdag. Een 20-tal medewerkers waren actief op verschillende plaatsen in de Hobokense Polder.

 1. Verbindingsweg (reeds door Wim gemaaid) werd gerakeld en opgeruimd en het maaisel werd afgevoerd met de tractorkar.
 2. Struweel en bomen aan Rallegat West werden gekapt en geruimd om de moerasvegetatie uit te breiden.
 3. Het zeggeveld dat door Paul 's morgens gemaaid was, werd geruimd ern afgevoerd.
 4. Het kijkpunt werd gezuiverd en opgeruimd.
 5. Een grasveld werd gemaaid, opgeruimd en afgevoerd

's Middags soep, koffie, broodjes en koffiekoeken. Een jenevertje voor passanten resulteerde in 3 nieuwe leden.

Klik hier voor foto's

Te koop: Natuur.kalender 2013 en wenskaarten

Natuur.kalender 2013Natuur.kalender 2013

Het hebbedingetje van de natuurliefhebbers is er weer! Ook voor het jaar 2013 kan je een mooie Natuur.kalender bekomen met prachtige foto's van bekende natuurfotografen. Prijs 10 euro. Onze nieuwe kalender 2013 kan je al eens doorbladeren op onze website.

Wenskaarten

Wensen voor meer natuur inbegrepen! Geef je wensen een extra dimensie en vertrouw ze toe aan een Natuurpunt wenskaart. We bieden twee sets met vijf verschillende foto's van de Natuur.kalender en bijhorende omslagen aan. De uitgelezen manier om de wens voor meer natuur in Vlaanderen extra kracht bij te zetten.
Set met 5 wenskaarten: 6 euro

Meer info op onze website.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • We 15/16 december: Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en langs de Schelde

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.