Natuurpunt Hobokense Polder vzw    28 maart 2013

In deze flits:

  • Daguitstap naar het Raspaillebos (Vlaamse Ardennen)
  • Vogelwerkgroep Ardea
  • Trektellen op de Scheldedijk
  • Cursus Mieren
  • Wandelzoektocht en eetmaal in CultuurCafé Moretus

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zaterdag 6 april: Daguitstap naar het Raspaillebos (Vlaamse Ardennen)

Op de steile hellingen van de Bosberg ligt het Raspaillebos (Geraardsbergen-Galmaarden). Bronbeekjes hebben er een mozaïek van scherpe ruggen, valleitjes en verzakkingen geboetseerd. Omwille van zijn uitzonderlijke ecologische en culturele waarde werd dit bos beschermd als landschap. In het voorjaar kan je hier genieten van de kleurenpracht van boshyacinten, bosanemonen, daslook en sleutelbloemen. De bronbeekjes zijn het leefgebied van de zeldzame vuursalamander. En de brede bosranden van struiken en ruigtekruiden vormen een lichtrijke overgang tussen het bos en de omliggende akkers. In deze overgangszone heerst een specifiek microklimaat, waar heel wat zoogdieren (wezel, hermelijn, bunzing,...), vogels (zwartkop, nachtegaal, geelgors,...) van profiteren.

RaspaillebosOp de top van de Bosberg heb je een schitterend uitzicht over de Dender- en Markvallei. Maar de Bosberg is niet alleen de stevige kuitenbijter uit de Ronde van Vlaanderen. Samen met de andere beboste hellingen tussen de Mark en de Dender vormt ze een belangrijk richtpunt voor tienduizenden vogels op hun jaarlijkse trek naar het zuiden. De rijke populatie van roofvogels in het bos - buizerd, torenvalk, wespendief, havik, steeunuil - getuigt van een gezonde voedselpiramide.

In de IJzertijd behoorde het Raspaillebos - net als het Zoniënwoud - tot het immense Kolenwoud. Het Oud-Vlaamse 'raspe' (schaven, raspen) verwijst naar het traditionele hakhoutbeheer in dit bos. Om de twaalf tot achttien jaar worden oude stronken van bomen en struiken tot aan de grond afgezet. Hier schieten nieuwe loten uit, die tot aan de volgende kapbeurt verder uitgroeien. Op plaatsen waar dit hakhoutbeheer in eer gehouden wordt, groeien zeldzame planten als de eenbes, en wat later in de lente: de bos- en de grote keverorchis.

Praktisch: afspraak om 8 u op de parking van zwembad Sorgvliedt, Krijgsbaan  Hoboken. Kostendelend samenrijden aan  7  eurocent/km. De totale afstand is ongeveer 140 km (heen en terug). Graag inschrijven. Zo kunnen we ook schikkingen treffen voor mensen die geen eigen vervoer hebben. Einde in Hoboken omstreeks 17 u. Meenemen: boterhammekes, drinken voor onderweg, verrekijker, fototoestel en veel wandelplezier.
Telefoneer of mail naar Danny Jonckheere, 0478/33 24 27.

Tip: in Natuur.blad van deze maand vind je een wandelkaartje met info van het Raspaillebos.

Vogelwerkgroep Ardea

ArdeaOp 14 december 2012 besloten een 10-tal medewerkers van de Vogeltrektelpost Hobokense Polder onder impuls van Luc Van Schoor tot het oprichten van een regionale vogelwerkgroep.

Na een interne rondvraag kreeg de nieuwe vogelwerkgroep de naam ARDEA, de genusnaam van blauwe reiger, broedvogel binnen het werkingsgebied.

Ons werkingsgebied is de Zuid-Antwerpse regio en beslaat ongeveer de werkingsgebieden van Natuurpuntafdekingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen, plus een deeltje van Aartselaar en Hemiksem.

ARDEA staat open voor alle vogelliefhebbers van regio Antwerpen-Zuid, die natuurbescherming en -behoud hoog in het vaandel houden, voor zowel geïnteresseerde leken-vogelliefhebbers als voor doorwinterde spotters, tellers, inventarisatoren, vogelkijkers, ...

Verdere info kan u vinden op de nieuwe website: www.hobokensepolder.be/vwg-ardea
Er is ook een blog: ardea.hobokensepolder.be

Trektellen op de Scheldedijk

Een initiatief van de Vogelwerkgroep Ardea

Coördinator: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

lepelaarNa de succesrijke reeksen voorjaarstrektellingen van de voorbije 3 jaar plant de Vogelwerkgroep Ardea o.l.v. Luc Van Schoor ook deze lente vogeltrektellingen langs de Scheldedijk aan de Hobokense Polder. Dit initiatief kwam 3 jaar geleden tot stand op aanraden van de vogelwaarnemers van de nabije trektelpost Kruibeekse Polder. Voorjaarstrektellingen kennen een ander verloop en met deels andere vogelsoorten dan in het najaar.
Ze is korter van duur en meestal sterk gebonden aan gunstige weersomstandigheden. Op mooie dagen kunnen er plots heel wat overtrekkers waargenomen worden op weg naar hun noordelijke broedplaatsen. Daarbij horen niet alleen typische zangvogels als gele kwikstaart en allerlei piepers maar ook regenwulp, purperreiger en aardig wat roofvogels als boomvalk, kiekendieven, wouwen, tot zelfs visarend. Stof genoeg dus voor een boeiende kennismaking met de voorjaarstrek in eigen omgeving !
Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking)
De tellingen beginnen op Paaszaterdag 30 maart en eindigen op zondag 5 mei. In deze periode zal zowel tijdens de weekends als op weekdagen geteld worden, indien de weersomstandigheden het toelaten. In principe wordt er waargenomen tussen 7 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen. Opgelet: Vanaf Pasen 31 maart zomeruur!
Ardea doet een oproep aan alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze lentetrektellingen een succes te maken ! Geef een seintje aan Luc als je wil deelnemen.

Cursus Mieren

bosmierMieren zijn een groep van kolonievormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen. Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen. Waar ze voorkomen zijn mieren de dominante levensvorm op de bodem. Omdat ze vrijwel overal ter wereld voorkomen, zijn ze een van de succesvolste diergroepen.

Mieren lijken soms vervelende indringers, maar het zijn bijzonder nuttige beestjes. De mieren die je meestal te zien krijgt in huis en tuin zijn de werksters. Gezien het de taak is van de werksters om voedsel te zoeken, durven deze je huis wel eens binnendringen op zoek naar eetwaar voor de hongerige larven. Daarbij doen ze niemand kwaad. Vermits de diertjes eigenlijk heel nuttig zijn in huis en tuin, omdat ze schadelijke insecten en afval opruimen, laat je ze best ongemoeid. Maar het kan wel vervelend zijn, wanneer ze de weg naar de voorraadkast met zoetigheden hebben gevonden.

Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt Educatie, zal ons deze insectjes in drie lessen beter leren kennen.

Theorie:2 lessen: Donderdag 25 april en 2 mei van 19.30 u tot 22.30 u in het Gemeentelijk Sportcentrum, Jeugdlokaal onder zwembad, Kleistraat 204 Aartselaar

Praktijk: Zaterdag 4 mei van 9.30 u tot 12.30 u in de Hobokense Polder.

De driedelige cursus kost 18 euro voor Natuurpuntleden en 23 euro voor niet-leden. Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening BE88 9799 7675 4841 van Natuurpunt Aartselaar met als mededeling “Cursus mieren” en je telefoonnummer en/of mailadres. Info en inschrijvingen: Ria Thys, 03/289 73 66

Zondag 28 april: Wandelzoektocht en eetmaal in CultuurCafé Moretus

Een samenwerking tussen Natuurpunt Hobokense Polder en CultuurCafé Moretus

wandelenZin in een familiale wandelzoektocht in de Hobokense Polder? Natuurpunt Hobokense Polder en CC Moretus slaan de handen in elkaar en dokteren een prettige wandelzoektocht voor jong en oud uit in het prachtige natuurgebied: de Hobokense Polder.
Na de zoektocht wordt een warm eetmaal aangeboden in het CC Moretus. En natuurlijk worden de winnaars van de zoektocht bedacht met een mooie prijs.

Praktisch:
Vrij vertrek tussen 13.30 u en 14.30 u in het CC Moretus, Berkenrodelei 36 Hoboken. De wandelzoektocht neemt ca 2,5 uur in beslag. Uiterlijke terugkeer in CC om 17.30 u.
Avondmaal, gevolgd door prijsuitreiking. Einde omstreeks 19 u.
Info en verplichte inschrijvingen ten laatste 25 april bij Luk en Ria Smets-Thys, 0477/66 94 32 of Tony De Vogelaer (verantwoordelijke CC Moretus), 03/ 827 29 45. Bij inschrijving melden wat u als avondmaal wenst: Stoofvlees met frietjes of Vegetarische spaghetti !!!
Inschrijving is pas definitief na storting van 15 euro p/p (zoektocht, eetmaal en 1 drank) op rek. BE35 9796 3996 0737 van Natuurpunt Hobokense Polder. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar betalen 8 euro. Kinderen beneden de 6 jaar: gratis.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • za 4 mei: Vroegochtendwandeling in de Hobokense Polder
    met aansluitend een openluchtontbijt
  • ma 20 mei: Wandelen in de Polder en openluchtkoken met verse kruiden uit het natuurgebied

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.