Natuurpunt Hobokense Polder vzw    9 december 2013

In deze flits:

 • Antwerpen hakt zijn eigen groene vinger af
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Open ARDEA-bijeenkomst in Edegem
 • Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en op het Kiel
 • Werf een Natuurpuntlid en win een leuke reis!
 • Vissen in het Broekskot
 • Natuur.kalender 2014
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Antwerpen hakt zijn eigen groene vinger af

NPHP&Bos+

Aan de Hollebeek ter hoogte van de Salesianenlaan ligt een mooi eikenbosje. Sinds jaren trachten we het gehele 'eikenbos' te behouden, een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare. We willen niet alleen de biologische waarde van dit bos bewaren, maar de buurt ook groene wandel- en ontspanningsmogelijkheden geven.

eikenbosDaarom hebben we ons tegen de verkavelingsplannen van dit bos steeds verzet. Elke mogelijkheid hebben we te baat genomen om onze bezorgdheid te uiten, zoals een uitgebreide studie voor heel de Hollebeekvallei (december 2007) en een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek (2010).

Mogelijk komt aan deze strijd een einde en moeten we ons tevreden stellen met het behoud van 30% van dit bos, het minst interessante stuk (zonder de 'oude eiken'), palend aan de Hollebeek. In mei 2013 heeft de Antwerpse gemeenteraad namelijk het wegentracé van deze verkaveling goedgekeurd. Nu is er geen enkel obstakel meer om de door het vorige College goedgekeurde verkavelingvergunning toe te wijzen aan de eigenaars, die dan kunnen starten met het rooien van 70% van het bos (1,03 hectare). Daarna wordt een straat aangelegd met 24 woongelegenheden. Ook het behoudbare stuk bos ondergaat nog wijziging: daar wordt ten behoeve van deze verkaveling een waterbekken gerealiseerd van 174 m2.

Natuurpunt Hobokense Polder en Bos+ doen een laatste poging om deze verkaveling alsnog een halt toe te roepen. Ieder van deze verenigingen heeft een beroepschrift ingediend bij de provincie tegen deze door de stad toegestane verkaveling. De bestendige deputatie van de provincie moet dan binnen de 105 dagen een beslissing nemen.

Lees ons persbericht en verdere info op onze website

Zaterdag 14 december: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

zitmaaierInfo: Wim Mertens, 03/216 93 62, Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Eenmaal per maand plannen we ook een halve dag natuurbeheer in het weekend. Zo kunnen ook mensen die in de week uit werken gaan en schooljongeren mee de handen uit de mouwen steken en heel veel voldoening vinden in enkele uren werken in de natuur.

We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ... Een greep uit de uit te voeren werken voor dit najaar:

 • maaien en afvoeren van maaisel
 • onderhoud wandelpaden
 • verwijderen van exoten
 • verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Praktisch: Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container aan firma Procap. Er wordt gewerkt van 9 tot 13u. Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen. Onze voorzitter en conservator zorgen voor een lekkere koffiekoek.

Zaterdag 14 december: Open ARDEA-bijeenkomst in Edegem

ArdeaOp 14 december heet Vogelwerkgroep ARDEA jullie van harte welkom op een open bijeenkomst. Per seizoen organiseren we zo telkens een moment om de werking en activiteiten te belichten, en natuurlijk ook om elkaar te kunnen ontmoeten op een ontspannen manier. Deze keer kiezen we voor een locatie in Edegem. Iedereen is opnieuw van harte welkom. Zo kunnen we ook kennismaken met twee natuurgebieden in onze werkingsregio. We bezoeken het Hof Ter Linden en het Fort V.

Praktisch:

 • 13.30 u wandeling in het Hof ter Linden te Edegem met Marnix Lefranc.
 • 15 u wandeling in Fort V met Marc Hofman.
 • 16 u ARDEA wintervergadering in het lokaal van de vissersclub OTM Fort V, Edegem. De vergadering eindigt rond 18.30 u., maar je kan nadien rustig gezellig napraten.

Voor meer info en inschrijving zie de ARDEA-blog.

Weekend 14/15 dec: Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en op het Kiel

ArdeaIn heel Europa worden al tientallen jaren gedurende de wintermaanden tellingen gedaan van de wilde watervogels. Duizenden vrijwilligers gaan dan op vaste plaatsen met veel water zoals rivieren, meren, moerasgebieden en vijvers op zoek naar eenden, fuutachtigen, ganzen en steltlopers. Deze tellingen gaan steeds door tijdens het 'middelste weekend' van de maanden oktober tot maart. Het levert een schat aan informatie op die in een centrale databank wordt beheerd en kan gebruikt worden in onderzoeken en voor beschermingsacties. In België wordt dit werk gecoördineerd door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

krakeendOok in onze afdeling wordt maandelijks geteld  in de Hobokense Polder en op de waterplas van Waterlink op 't Kiel. Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogelsoorten op, maar de systematische aanpak geeft toch erg boeiende  inzichten in de wijzigende situatie van soorten als bv. kuifeend, wintertaling en meerkoet. Ook het belang van waterrijke biotopen, zeker in onze verstedelijkte omgeving, wordt er door aangetoond.

Geïnteresseerden nemen best zelf even contact op met één van de onderstaande tellers:

Vissen in het Broekskot

Neen, we bedoelen niet dat je mag vissen op het Broekskot. Dat blijft verboden in een natuurgebied.

Vissen in het BroekskotDe aanwezigheid van een natuurlijk visbestand in het Broekskot zou een verrijking betekenen voor de biodiversiteit van de Hobokense Polder. Daarom willen we op deze plas opnieuw een groter visbestand realiseren met aangepaste soorten als zeelt, rietvoorn en blankvoorn. In tegenstelling tot karpers, die we vroeger hebben moeten wegvangen, veroorzaken deze soorten geen degradatie van de vegetatie en troebel water. Door één plas met vissen te voorzien en meerdere plassen zonder vissen zal de diversiteit toenemen in het natuurgebied. Viseters vinden hun gading op het Broekskot, terwijl vismijdende ongewervelden en amfibieën leefgebied vinden in de andere plassen.

In ons volgend tijdschrift Polder.blad lees je een uitgebreid artikel over het hoe en waarom van dit visbestandbeheer.

Meer foto's

Werf een Natuurpuntlid en win een leuke reis!

Natuurpunt is sterk aan het groeien. Deze week hebben we zelfs ons record verbroken. Natuurpunt heeft nu officieel 90.000 leden! Op naar de 91.000.

Op dit moment loopt de actie Leden Werven Leden. Als je er in slaagt vrienden, familie of kennissen te overtuigen om lid te worden van Natuurpunt en de inschrijving voor 16 januari 2014 aan ons kan bezorgen, maak je kans op tal van toffe prijzen, met als hoofdprijs een begeleide reis naar Extremadura.

Ken je iemand die interesse heeft om lid te worden? Misschien een vriend of vriendin waarmee je samen af en toe een natuurwandeling maakt? Neem dan vlug een kijkje op www.natuurpunt.be/ledenwervenleden, en vul het formulier in.

Natuur.kalender 2014

Natuurkelender 2014Dit jaar is de kalender is een onderdeel van een grotere samenwerking tussen Natuurpunt, fotograaf Wouter Pattyn en uitgeverij Lannoo. Samen brengen we in 2014 een boek uit met als titel: "Natuur vanuit de hemel" met unieke luchtfoto's van Vlaamse natuurgebieden. In de kalender krijg je alvast een voorproefje van dit unieke boek aan de hand van enkele foto's. Bovendien zit in de kalender een kortingbon van 5 euro voor aankoop van het boek.

Uitzicht: 13 recto-verso bladen (cover en 12 maanden). Op de rectozijde wordt telkens een foto afgedrukt, de versozijde bestaat uit de kalender-gegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een ringsysteem. Het gesloten formaat is 24,5 cm x 24,50 cm, het open formaat is 24,5 cm x 49 cm.

Voor 10 euro heb je een jaar lang elke maand een nieuwe mooie foto aan je muur.

Te bestellen door storting op onze rekening BE35 9796 3996 0737. Gratis levering, voor zover je woonachtig bent in postnrs 2020 en 2660.

Wil je al eens bladeren door de kalender? Dat kan hier.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Zondag 5 januari: Zwerfvuilopruimactie door Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil
 • Zondag 5 januari: Polderborrel

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.