Natuurpunt Hobokense Polder vzw    22 maart 2014

In deze flits:

  • Vogelexcursie naar de Kalkense Meersen
  • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
  • Vorming ledenwerving
  • Groepsaanbod spouwmuurisolatie
  • Opruimactie Mastvest Antwerpen
  • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 30 maart: Vogelexcursie naar de Kalkense Meersen

Grutto - Joris Van Reusel
grutto

Al van oudsher vormen de Kalkense Meersen een uitgestrekt en rijk natuurgebied langsheen de Schelde, op een boogscheut van Gent. Met duizend hectare aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oude meander van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees vogelrichtlijngebied opleverde.
Naar aanleiding van het Sigmaplan werd een beperkt deel ingericht als overstromingsgebied. Door het water meer armslag te geven is de regio van Gent tot Dendermonde beter beschermd wanneer een stormvloed het water doet stijgen.
In de Bergenmeersen (een deelgebied van de Kalkense Meersen) zijn de werken sinds april 2013 voltooid. Het gebied wordt nu met de getijden dagelijks overstroomd. We gaan er kijken hoe de natuur er zich aan het ontwikkelen is. Ook andere gebieden zoals de Paardenweide, een nat grasland dat bij hoge waterstand onder water komt te staan, worden bezocht.
We zullen er heel wat vogels (o.a. grutto’s) kunnen observeren die al terug zijn uit hun overwinteringsgebied of die nog op doortrek zijn. Het wordt een goed gevulde dag en een niet te missen activiteit!

Praktisch:
Afspraak om 8.30 u op de parking onder de viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km. Om te garanderen dat iedereen kan meerijden, is inschrijving op voorhand verplicht.  Einduur om 18 u aan ’t Spant.
Gids en inschrijven: Marnix Lefranc - 0499/23 01 91
Deelnemen voor een halve dag (voor- of namiddag) is ook mogelijk na overleg met de gids. Uiteraard moet je dan zelf voor vervoer zorgen.
Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, vogelgids, warme en regenbestendige kledij, stevig schoeisel of laarzen bij regenweer.

Zondag 6 april: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

zwerfvuilDoor Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eef Flo

Al van in het voorjaar 2013 is Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil samen met Natuurpunt Hobokense Polder elke eerste zondag van de maand actief in de Polder of aan de rand van de Polder om sluikstort op te ruimen. Dus stroop uw mouwen op, smeer uw kuiten en kom ons gerust (opnieuw) vergezellen want alle hulp zal nodig zijn.

Praktisch: afspraak om 14 u op de Schroeilaan te Hoboken

Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com of www.facebook.com/vreedzaamprotesttegenzwerfvuil

Vorming ledenwerving

welkomstpakketDe dienst ledenwerving van Natuurpunt organiseert gratis een vorming rond het werven van leden. Op deze vorming leer je, zowel op een actieve als op een passieve manier, hoe je mensen kan aansporen om lid te worden van Natuurpunt. Ook krijg je informatie over hoe je ledenwerving kan integreren in je wandeling of op een evenement.

Heb je zin om eens te komen luisteren wat we allemaal te vertellen hebben? Deze vorming vindt plaats op de volgende locatie: 't Oud Kapelleke, Ferdinand Coosemansstraat 127, Berchem op 23 april of 7 mei. Meer info op de website van Natuurpunt Educatie.

Groepsaanbod spouwmuurisolatie: tijdelijke extra korting

dakisolatie 

Doe mee aan het uitzonderlijke groepsaanbod voor Natuurpuntleden. Zo geniet je van een extra korting van 2,5 euro per te isoleren vierkante meter (in plaats van 1,5 euro/m2). Bovendien zorgt elke geïsoleerde vierkante meter ook voor meer natuur: partner WT Isolatie schenkt telkens 2 euro aan Natuurpunt. Aanbod geldig vanaf 200 geregistreerden en tot 6 april 2014.

Gratis infoavonden

Natuurpunt organiseert gratis infoavonden die u meer informatie geven over de spouwmuurisolatiemogelijkheden van WT Isolatie en de werkwijze van het groepsaanbod. Voor de infoavond hoef je niet vooraf in te schrijven.

 

Beslis dus snel en geniet van de groepskorting

 

Opruimactie Mastvest Antwerpen

 Mastvest

Noteer reeds in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Zo 13 april: Zwerfvuilactie aan de Hollebeekvallei
  • Za 19 april: Voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos te Ranst
  • Zo 27 april: Fietstocht naar de polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.