Natuurpunt Hobokense Polder vzw    1 april 2015

In deze flits:

 • Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!
 • ARDEA Lentebijeenkomst in Hoboken
 • Lentetrektellingen op de Scheldedijk, Hoboken
 • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
 • Zwerfvuilactie aan de Hollebeekvallei
 • Op stap in "De Brand" (Noord-Brabant, Nederland)
 • Ontdek de natuur langs Schelde, Rupel en Nete
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!

JokeTrek jij al eens naar een natuurreservaat in je buurt? Die groene parels die voor zuurstof zorgen en een laatste toevluchtsoord vormen voor onze bedreigde dieren? Als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.

Ook natuurgebieden, eigendom van gemeenten, zouden minder gesteund worden. Ook Hobokense Polder en verschillende andere gebieden in Antwerpen zouden minder steun kunnen krijgen.

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen in de zogenoemde uitvoeringsbesluiten "betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten" en "financiering" aan te passen.

Zo niet, dan wordt de uitbouw van natuurreservaten onmogelijk gemaakt.

Zaterdag 4 april: ARDEA Lentebijeenkomst in Hoboken

ARDEACoördinatie: Luc Van Schoor 0494/33 63 09 en Joris Van Reusel 0486/83 62 34

Voortaan organiseert de vogelwerkgroep jaarlijks twee bijeenkomsten, waarop ze haar activiteiten en resultaten van onderzoekjes zal toelichten.
Op deze prille lentedag, waarop we 's morgens van start gaan met de eerste voorjaartrektelling (zie voldend punt) nodigen we je graag uit op deze open ARDEA-vergadering.
Bij pot en pint gaan we de toekomende activiteiten onder de loupe nemen en blikken we nog even terug op de voorbije initiatieven. Daarbij is er zeker ook plaats voor allerelei nuttige info, voorstellen, vragen en opmerkingen. Kortom, een gezellige bijeenkomst waar elke vogelliefhebber(ster) van harte welkom is en zijn steentje kan bijdragen in de toekomende werking van ARDEA.

foto Luk Smets
vogelweekend

We hebben alvast volgende punten op het programma staan:

 • wat zijn de resultaten van het broedvogelonderzoek 2014 in de Hobokense Polder ? Wim Mertens, coördinator en conservator, geeft ons een een duidelijk overzicht.
 • Dries Martens geeft een korte presentatie over het soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven, specifiek rond vogels
 • hoe ver staan we met het beginnend uilenonderzoek in de ARDEA regio ? Het mooie aantal deelnemers en de eerste resultaten waren alleszins zeer bevredigend.
 • slechtvalken op 't Kiel, hoe is de huidige situatie en wat zijn de mogelijke verwachtingen.
 • terugblik op de voorbije activiteiten aan de hand van een kort beeldverslag
 • wat plannen we als toekomende excursies en projecten: met toelichting en taakverdeling
 • rondvraag: ideeën/suggesties voor komende activiteiten als bv sprekers, excursies
 • best bird pictures of the season: een overzicht van de beste foto's van onze huisfotografen

Afspraak om 19.30u in de zaal van taverne De Schorren, Graspolderlaan 32, Polderstad-Hoboken
Einde rond 22.30 u.

Lentetrektellingen op de Scheldedijk, Hoboken

ARDEAEen initiatief van de Vogelwerkgroep ARDEA
Coördinator: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

 
vogelweekend

Vogelwerkgroep ARDEA neemt voor het het zesde achtereenvolgende jaar deel aan de lentetrektellingen langs de Scheldedijk van 4 april tot 2 mei.
Voorjaarstrektellingen kennen een ander verloop en met deels andere vogelsoorten dan in het najaar. De aantallen liggen wel lager dan tijdens de herfstrektellingen, maar op mooie dagen kunnen er leuke overtrekkers waargenomen worden op weg naar hun noordelijke broedplaatsen. Daarbij horen niet alleen typische zangvogels als gele kwikstaart en allerlei piepers maar ook regenwulp, purperreiger en aardig wat roofvogels als boomvalk, kiekendieven, wouwen, tot zelfs visarend. Stof genoeg dus voor een boeiende kennismaking met de voorjaarstrek in eigen omgeving!
Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking). In principe wordt er geteld tussen 8 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen. De tellingen lopen tot en met zaterdag 2 mei. De telling van die dag kadert in de grote ARDEA-vogeltoer (zie agenda)
Van 11 t/m 18 april kan je voor actuele info terecht bij Walter De Weger, 0495/23 77 10

ARDEA doet een oproep aan alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze lentetrektellingen een succes te maken!
Geef een seintje aan Luc of Walter als je wil deelnemen.

Meer info over trektellen

Zondag 5 april: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

VPTZDoor Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil

Al van in het voorjaar 2013 is Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil samen met Natuurpunt Hobokense Polder elke eerste zondag van de maand actief in de Polder of aan de rand van de Polder om sluikstort op te ruimen.  Dus stroop uw mouwen op, smeer uw kuiten en kom ons gerust (opnieuw) vergezellen want alle hulp zal nodig zijn.

Praktisch: afspraak om 14 u op de Schroeilaan te Hoboken
Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com
of Facebookpagina's Vreedzaamprotesttegenzwerfvuil en Opruim-team Hobokense Polder

Zondag 12 april: Zwerfvuilactie aan de Hollebeekvallei

Info en leiding: Dirk Vandorpe

foto Luk Smets
vogelweekend

Als het lente wordt, kriebelt het om thuis alles op te ruimen. Dat gevoel hebben de meeste mensen en ook in de tuin is er dan werk. Ook in de Hollebeekvallei, die de "tuin" is van heel wat buurtbewoners, ligt er zwerfvuil en sluikstort. Daarom is er op zondag 12 april een zwerfvuilopruimactie.
Het is een samenwerking van de buurtbewoners van de Hollebeekvallei, Natuurpunt Hobokense Polder, Opsinjoren, Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil-actiegroep en actiecomité Hollebeek.

Praktisch:
Afspraak om 14 u aan het bruggetje van het Hollebeekpark. Om 16:30 u wordt iedereen daar terug verwacht. Daar kan bij een drankje en hapje nog wat worden nagepraat.
Materialen om het vuil te verzamelen (handschoenen, vuilzakken, afvalgrijpers, emmers, kruiwagen) zullen aanwezig zijn, wandelschoenen of beter nog, laarzen zijn aangewezen.
Om enig idee te hebben met hoeveel we zullen zijn, vragen we om uw deelname te melden bij de conservator van het gebied: Dirk Vandorpe, hier kan je ook bijkomende vragen stellen indien je dat wenst.
Iedereen van harte welkom. Tot dan!

logos

Zaterdag 18 april: Op stap in "De Brand" (Noord-Brabant, Nederland)

Gids en leiding: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Boomkikker - foto Luk Smets
boomkikker

De Brand is een 482 hectare groot nat natuurgebied en speciaal voor de mugbestendige natuurliefhebber. Laat ons hopen dat april nog wel meevalt.
De Loonse en Drunense Duinen zijn heel nabij. Het kleinschalig landschap met zijn kleine weides en zeer oud bos zijn een streling voor het oog. De benaming “Brand” komt van brandstof, oorspronkelijk was dit een veengebied dat rond 1300 helemaal is afgegraven. Nadien is er een eikenbos op gepland en in de 20 ste eeuw zijn de weides aangelegd. Deze bloemrijke weides hebben een grote variatie aan vlinders en door al de veedrinkpoelen is dit gebied ook bekend voor zijn padden en kikkers. Zelfs de boomkikker en de kamsalamander komen hier voor. In het kletsnatte bos groeien bijzondere planten zoals bosanemoon, draadgentiaan en bospaardestaart. Voor de vlinderliefhebbers zijn er de grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder. De vogelliefhebbers hebben dan weer kans om een wielewaal of zelf de middelste bonte specht te kunnen spotten. Al die natuur is te danken aan water: De Brand is kletsnat en mag in de komende tijd nog natter worden. Het toekomstbeeld is om de Zandleij (beek) te dempen, die door het gebied loopt. Dat zal het waterpeil in het gebied flink opstuwen. Al die planten en dieren krijgen het dan nog meer naar hun zin. Na onze wandeling gaan we onze picknick opeten en dan starten we onze avondwandeling op zoek naar (het geluid van de) boomkikkers.

Praktisch: we vertrekken met de auto’s op basis van kostendelend samenrijden (7 eurocent/km te betalen aan de chauffeur) om 12.50 u op de parking van Zwembad Sorghvliedt, Krijgsbaan Hoboken of om 13 u op de parking onder de viaduct ter hoogte van 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. We zijn terug rond 22 u. Afstand heen en terug is ca 190 km.
Deelnamekost: 2 euro p/p (= vergoeding voor plaatselijke gids). Te betalen bij vertrek.
Meebrengen: laarzen !!! en of waterdichte schoenen, extra paar kousen, picknick, verrekijker en misschien muggenzalf.
Inschrijven voor 14 april bij Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 en melden waar u wenst te vertrekken (Sorgvliedt of 't Spant)

Ontdek de natuur langs Schelde, Rupel en Nete

wandelgids 

De brochures van Natuurpunt Rupelstreek verkopen als zoete broodjes. Niet verwonderlijk, voor maar 2 euro krijg je een prachtige wandelgids van 48 blzn.

In de wandelgids worden 10 wandelingen beschreven, waarmee je de prachtige natuur in het rivierenland kan ontdekken. Elke wandeling wordt beschreven op 4 pagina's, met daarbij telkens een handig wandelkaartje.

Als extraatje worden de belangrijkste (vogel)kijkpunten apart weergegeven op de wandelkaarten.

De brochure kost 2 euro. Ook Natuurpunt Hobokense Polder verspreidt de gids. Bestellen kan via storting van 2 euro op onze bankrekening BE81 5230 8065 0424. Woon je in postnrs 2660 of 2020, dan wordt de gids zonder verzendkosten binnen de maand na storting bij je in de bus gestoken. Woon je echter wat verder, dan moeten we je de port aanrekenen en dien je 2 euro per boekje + 2,30 euro verzendkosten te betalen.

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • zo 19 april: Broedvogeltelling: Blauwe reigers in het Schoonselhof (aanmelden)
 • za 25 april: Vogels in Planckendael (Inschrijven!)

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)

Paarden en runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning en schoolcontacten:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.