banner

Groenpoort

Met als titel Groenpoort/Greenport, natuur aan de stroom, stelden wij een dossier op dat een toekomstvisie voor natuurherstel en stadsvernieuwing in het Scheldepark bevat. Het project Groenpoort situeert zich ten noordoosten van het natuurgebied Hobokense Polder en kan er een nieuwe poort tussen stad en natuur vormen. Poorten verbinden, zowel ruimten als mensen.

Centraal in het project staat de creatie van een groot moerasgebied met internationale natuurwaarden.
Een goede recreatieve ontsluiting komt tegemoet aan een stijgend aantal bezoekers, verzorgt een link met de zuidrand van de stad Antwerpen en sluit aan op toekomstige toeristische ontwikkelingen in dit stadsdeel.

We denken hierbij aan nieuwe kwaliteitsvolle infrastructuur zoals:

  • een uitkijktoren met uitzicht op het nieuwe moerasgebied, de Schelde én op Blue Gate Antwerp,
  • een bezoekerscentrum,
  • een vogelkijkwand of vogelkijkhut,
  • een faunatoren,
  • een goed uitgerust wandelpad dat het Nieuw Zuid via Blue Gate's groene corridor verbindt met de Hobokense Polder en de Maritieme Campus Antwerpen.

Wij hopen dit project samen met de stad Antwerpen op een gefaseerde wijze te realiseren. Daarnaast hebben alle belangrijke actoren uit de buurt (bedrijven, verenigingen, particulieren), elk vanuit hun expertise, een inbreng.

Groenpoort betekent meer en betere publieke ruimte om te recreëren op wandelafstand, betekent topnatuur in een waterrijke en attractieve omgeving, educatief toegankelijk gemaakt voor jong en oud. Groenpoort is ook een unieke kans om op innovatieve wijze de historische bodemvervuiling aan te pakken en om blauwgroene ambities waar te maken. Het plan geeft mee invulling aan stedelijke doelstellingen inzake klimaatrobuustheid (Klimaatplan), biodiversiteit (bovenlokaal Groenplan) en integraal waterbeheer (Waterplan). Door een brede samenwerking met burgers, organisaties en bedrijven op te zetten, wordt de betrokkenheid bij en het draagvlak voor deze beleidsdoelstellingen sterker.