banner

Cursus:
Bomen en struiken herkennen doorheen de seizoenen

Info en inschrijvingen: Ria Thys, 03/289 73 66

Bij een aantal bomen en struiken is vaak één kenmerk genoeg om te weten welke soort het betreft. Ruwe berk is zo'n voorbeeld. Zomer of winter, van ver of van dichtbij, zijn witte schors is altijd zeer herkenbaar.

Als je goed geoefend bent, zal dit ook opgaan voor een groot aantal andere soorten. Maar meestal zal het een combinatie zijn van meerdere kenmerken, die zullen leiden tot de bepaling van de soort in kwestie. 

  • Schors en knoppen: in de winter kun je immers niet rekenen op de bladeren (behalve bij wintergroene naaldbomen). Een schat aan informatie eens je deze kenmerken onder de knie hebt!
  • Bladeren of naalden: het zomerkenmerk bij uitstek. Kijk naar de vorm van het blad en van de nerven, de bladrand, de lengte van het steeltje, de bladtop of eventuele beharing. In geval van naalden kijk je naar de breedte van de naald, de top, de manier hoe ze ingeplant zijn op de twijg, eventuele patronen en kleurverschillen aan de onderkant van de naalden, ...
  • Vruchten en zaden: in het najaar vormen de vruchten en zaden een belangrijk determinatiekenmerk.

Maar doorheen het jaar zijn er zeker nog andere kenmerken die bepalend zijn om een boom of struik te herkennen:

  • het silhouet van de boom (van op een afstand)
  • de structuur van de takken
  • de groeiplaats: de ondergrond en de vochthuishouding vertellen je ook een en ander over te verwachten soorten. Zo moet je geen beuk gaan verwachten op kletsnatte rivieroevers
  • het bladstrooisel op de grond: eiken- of beukenbladeren blijven langer dan een groeiseizoen liggen, dus ook een handig kenmerk in bladloze winterperiodes

Tijdens 2 theorielessen zullen we bekijken hoe bomen en struiken in de verschillende seizoenen kunnen herkend worden. Tijdens de 3 praktijklessen (winter – lente – herfst) zal de theorie in praktijk omgezet worden.

Praktisch:
De theorielessen gaan door op vrijdag 5 februari en vrijdag 4 maart van 19.30 u tot 22.30 u in Zaal Moretus, Berkenrodelei  34 in Hoboken. Lesgever is Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN.
De praktijklessen vinden plaats op
- zondag 6 maart van 10 u tot 12 u in het Cleydaelhof te Aartselaar. Lesgever: Wim Mertens
- dinsdag 17 mei van 19.30 u tot 21.30 u in de Hobokense Polder. Lesgever: Marnix Lefranc
- dinsdag 13 september van 19.30 u tot 21.30 u in de Hobokense Polder. Lesgever: Marnix Lefranc

Deelnameprijs: 20 euro voor Natuurpuntleden, 28 euro voor niet-leden
Info en inschrijven bij Ria Thys, 0476/33 79 36.
Inschrijving is definitief na storting van het deelnamegeld op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling "Bomen en struiken".

Deze cursus is een samenwerking tussen Natuurpunt Hobokense Polder en Natuurpunt Aartselaar.