banner

Gezellig samenzijn met ledenvergadering en feestmaal Natuurpunt Hobokense Polder vzw

Op zaterdag 1 februari 2020 gaat onze jaarlijkse ledenavond door in CC Moretus, Berkenrodelei Hoboken. We maken er een feestelijke gebeurtenis van met een superheerlijke maaltijd. Tussendoor houden we de jaarlijkse vergadering van onze vzw. Ook dat houden we ludiek dank zij moderne multimedia.

Al onze leden zijn op deze vergadering uitgenodigd. Ieder Natuurpuntlid van onze afdeling is immers statutair toegetreden lid van onze vzw. Onze vereniging heeft echter ook stemgerechtigde leden nodig. De drempel om stemgerechtigd lid te worden ligt echt niet hoog. Stuur een briefje of mailtje aan onze voorzitter met je kandidatuur. Enige voorwaarde om aanvaard te worden, is dat je lid bent van onze afdeling.

Agenda

  • Aanvaarding van nieuwe stemgerechtigde leden, eventueel ontslagen van stemgerechtigde leden.
  • Jaaroverzicht 2019 aan de hand van beelden
  • Financieel verslag 2019 en begroting 2020
  • Jaarvooruitblik 2020: wat bieden we?
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden. Voel je je geroepen onze bestuursploeg te versterken, aarzel dan niet je naam op te geven aan voorzitter Danny Jonckheere of penningmeester Luk Smets .
  • Rondvraag.

Tijdens het gezellig samenzijn bekijken we ook een mooie film- en fotomontage van Guy Borremans over de Hobokense Polder, Ardea-uitstappen en persoonlijke reizen.
Voor praktische schikkingen voor het feestelijk etentje: zie kalender 1 februari