banner

River CleanUp gaat de strijd met zwerfafval langs rivieren aan

zaterdag 21 september

Elk jaar belandt 8 miljard kilogram afval ongecontroleerd in onze zeeën en oceanen. 80% hiervan komt daar terecht via rivieren. Genoeg is genoeg, vond oprichter van de Organisatie River CleanUp Thomas de Groote en juist daarom steekt hij zelf de handen uit de mouwen en roept hij op om hetzelfde te doen.
9 steden in 3 landen, dat was de ambitie van RhineCleanUp in 2018.
In realiteit activeerde de non-profit 10.000 deelnemers tijdens opruimacties in 59 steden en 5 landen en werd meer dan 100 ton afval opgehaald. Allemaal met 1 doel: aandacht krijgen voor het zwerfvuil langsheen de Rijn door het op 1 dag samen op te ruimen.

Na het succes van de RhineCleanUp in 2018, breidt het project zich uit naar andere grote rivieren doorheen Europa. Samen met lokale partners organiseert River CleanUp grote acties langs 10 belangrijke rivieren: Volga, Rijn, Schelde, Maas, Neris, Neman, Drin, Belaya, Don en de Donau en zo meer dan 20.000 mensen in 200 steden en 15 landen betrekken.

Grote actie langs Schelde en Maas

In België pakt River CleanUp dit jaar Schelde & Maas en hun zijrivieren aan. Zaterdag 8 juni ging de nationale campagne in Antwerpen van start. Zo worden alle inwoners opgeroepen om op zaterdag 21 september in hun buurt langs grachten, beken en rivieren op te ruimen.
Het is bovendien World CleanUp Day. Een reden temeer om er iets groot van te maken.
De organisatoren willen op deze dag opruimacties in vijftig steden plannen, niet alleen in België, maar ook in Frankrijk en Nederland (dus van Schelde- en Maasbron tot Schelde- en Maasmonding).
Ook de zijrivierenvan beide stromen zullen geruimd worden door hopelijk talloze initiatieven.

In Antwerpen wordt als afsluiter van de nationale actie een closing event georganiseerd, waar alternatieve producten, circulaire initiatieven en creatieve trashart in de kijker staan.
Bron: HLN dd 11 juni 2019

Natuurpunt Hobokense Polder neemt het deel dat grenst aan de Hobokense Polder voor zijn rekening.
Wij hebben onze actie geregistreerd op de website van River CleanUp. Registreer je op die website.

We rekenen op uw aanwezigheid om na uw gedane inspanningen van een propere Schelde te kunnen genieten.
Meer praktische info in onze kalender.