banner

Betaal via domiciliëring

Je kan je lidgeld ook betalen via domiciliëring. Dat bespaart je vereniging heel wat administratiekosten, gelden die beter aan natuurbeheer kunnen besteed worden. 

Hoe ga je te werk ?

  • Roep het domiciliëringsformulier op en druk deze af.
  • Links duid je aan waarvoor de domiciliëring geldt: lidgeld, 
    abonnement en/of gift.
  • Rechts vul je bankrekeningnummer, naam en adres in.
  • Vul je lidnummer in. Ben je nieuw lid, vul dan hier "NIEUW" in.
  • Zet de datum en handtekening.
  • Zend de ingevulde strook aan het opgegeven adres.