Natuurpunt Hobokense Polder vzw    1 augustus 2015

In deze flits:

 • Natuurwandeling in het Mechels Broek
 • Hoe zou u het groen in Antwerpen verbeteren?
 • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
 • Een nieuwe kijkwand: de eerste stap
 • Natuur in de stad: Hobokense Polder op ATV
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 9 augustus: Natuurwandeling in het Mechels Broek

Dijle en Mechels Broek
Mechels Broek

In de schaduw van de Sint-Romboutstoren, gevleid tegen de oostzijde van de stad Mechelen, strekt zich een groots weidelandschap uit: het Mechels Broek. In dit natuurgebied kan je zalig wandelen of vogels spotten in een van de vogelkijkhutten. De grote waterplas met rietkragen en zeggevelden, de talrijke sloten, struiken en bosjes trekken vele soorten vogels aan zoals blauwborst, ijsvogel, rietzanger, slobeend of kuifeend. Deze namiddag maken we kennis met dit natuurpareltje.

Samenkomst om 13 u op de parking van zwembad Sorgvliedt, Krijgsbaan in Hoboken. Terug: omstreeks 17.30 u.
Goede wandelschoenen, verrekijker, muggenmelk, bij heet weer: zonnepet en drankje voor onderweg.
De wandeling is gratis, maar wel kostendelend samenrijden: 7 eurocent/km te betalen aan de chauffeur (= ca. 3 euro)

Meer info: Luk en Ria Smets-Thys, 0477/66 94 32

Wo 5 en di 11augustus: Hoe zou u het groen in Antwerpen verbeteren?

Wandel mee en geef uw mening over het Groenplan

Fort 8Hoe zit het met groen in de grootste stad van Vlaanderen? Wat is goed, wat kan beter, en waar moet de stad Antwerpen ingrijpen om een gezonde 'stad van morgen' te worden? Het Groenplan is een lijvig document dat de groene gebieden in Antwerpen in kaart brengt en een visie uittekent voor het groen in de stad. Uw mening is meer dan welkom.

Meer info

Stan Van Damme begeleidt de wandelingen in onze werkingsregio. Wandel mee in onze regio op:

 • wo 5/8, Zuidelijke Kamers (Hoboken, Wilrijk): 16u ingang Fort8
 • di 11/8, Kasteelparken (Berchem, Antwerpen, Wilrijk) 16u Middelheimlaan-Floraliënlaan

Voor andere Groenplanwandelingen in Antwerpen, zie hier.

Zondag 2 augustus: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

VPTZDoor Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eric Van Braekel, Frank Van de Craen en Marc Wouters

Zover laten we het in de Hobokense Polder NOOIT komen! Nu zondag gaan we weer op ZwerfVuilInspectie-Ronde.

afval

Praktisch: afspraak om 14 u op de parking van Procap, Schroeilaan 15 te Hoboken
Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com
of Facebookpagina's Vreedzaamprotesttegenzwerfvuil en Opruim-team Hobokense Polder

Een nieuwe kijkwand: de eerste stap

Sondeerwagen van SGS
kijkwand

De kogel is door de kerk. Onze nieuwe kijkwand zal er komen. Op 15 juli werd een eerste stap op het terrein uitgevoerd: sondering. Het is immers belangrijk om het draagvermogen van de ondergrond te kennen, zeker in zo'n moerassig gebied. Daarom kwam een zware sondeerwagen van SGS op 15 juli ons natuurgebied binnengereden. Onze terreinwerkers hadden op een extra werkdag de locatie toegankelijk gemaakt.

Nog steeds is uw steun heel welkom. Ondanks grote sponsors en de steun van stad en district is het kostenplaatje nog niet gedekt. Wacht daarom niet om je steun te geven. Stort een bijdrage op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding van "F-04010 Kijkhut Hobokense Polder".

PS: Voor giften vanaf 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest, waardoor je minder belastingen betaalt. Op een gift van 60 euro krijg je op die manier ongeveer 27 euro terug van Vadertje Staat.

Hier kan je lezen wat we voorlopig reeds gedaan hebben.

Natuur in de stad: Hobokense Polder op ATV

Hobokense Polder op ATV

Nadiara, Coby, Seth en Ferre trekken op avontuur in de Hobokense Polder. Dankzij de kinder-doe-wandeling ontdekken ze hoe mooi en rijk aan planten en dieren het grootste natuurgebied van Antwerpen wel niet is. Onze Danny begeleidt hen.
Klik op de foto om de film (2 min) te zien.

Dit filmpje kadert in de Natuurpuntactie "Natuur in de stad". Op de ATV-site vind je ook de andere reeds uitgezonden filmpjes.

Meer info over het Whoppie-doe-rugzakje op onze website

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Zo 16 aug: Vlinderwandeling in de Hobokense Polder Inschrijven
 • Za 22 aug: 2e Vogel-verrassingstocht ARDEA
 • Zo 30 aug: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)

Paarden en runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning en schoolcontacten:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.