banner

Stad Antwerpen en Vogelwerkgroep Ardea hand in hand voor nestkastenactie 2021

Video: Plaatsing nestkasten door stadsdienst

Wie geregeld gaat wandelen in een van de mooie Antwerpse groengebieden heeft ze misschien al opgemerkt: de gloednieuwe nestkasten voor verschillende vogelsoorten. Meer dan 200 stuks zijn er de afgelopen maanden opgehangen en daarnaast nogmaals 50 voor vleermuizen. Zo wil de stad meer kansen bieden aan vogels en bijdragen aan een toename van hun populatie.

In de aanloop naar het nieuwe broedseizoen 2021 hingen medewerkers van de stedelijke groendienst de afgelopen maanden meer dan 250 kasten op, gespreid over de parken en natuurgebieden van de stad. Ze gingen daarbij heel precies te werk. Een nestkast voor een specifieke vogelsoort moet immers aan enkele voorwaarden voldoen alvorens de vogels er willen of kunnen in nesten. Zo moet er onder andere rekening gehouden worden met de hoogte en de oriëntatie van het nest. Vrijwilligers van Natuurpunt ,die de actie begeleiden ,gaven hiervoor tips en advies. Luc Van Schoor van vogelwerkgroep Ardea heeft daar in de zuidrand van Antwerpen ontzettend veel goed werk voor verricht. (Monique Van Dousselaere)

Iedere vogel zijn nest

Elke vogelsoort heeft zijn eigen noden wanneer het over de nest- en broedplaats gaat. De omgeving speelt hierbij natuurlijk een rol (bosrijk, stedelijk, agrarisch) maar ook het soort nest dat de vogels in natuurlijke omstandigheden zouden maken. Het traditionele mezenkastje kennen we allemaal. Je ziet ze vaak in tuinen. Maar zag je deze exemplaren al eens eerder?

Wie woont waar?

De locaties voor de nestkasten zijn niet lukraak gekozen. De stad laat de biodiversiteit in een aantal groengebieden onderzoeken door experten. Zij formuleren dan adviezen naar de stad onder andere voor wat betreft het onderhoud van het gebied. Voor sommige locaties luidde het advies om extra nestgelegenheid te voorzien voor sommige vogelsoorten of voor vleermuizen. Zo zal je onder andere extra kasten voor vleermuizen vinden in het Schoonselhof, Fort 6, het Nachtegalen- en Middelheimpark. In de Hollebeekvallei zijn er nestjes voor boomklevers voorzien en in Fort 8 kunnen onder andere minder voorkomende soorten zoals de ijsvogel en de ransuil nieuwe nestplaatsen vinden. Heb jij ze al gespot tijdens jouw wandeling?

Vogels spotten

Zoek je nog een leuke gezinsactiviteit in de natuur? Ga eens vogels spotten in de Antwerpse groengebieden. Observeer het gedrag van de vogels rondom je. Of onderzoek eens of een of meerdere van de nieuwe kasten al kunnen rekenen op bewoners dit voorjaar. Let op, daar heb je tijd en een portie geduld voor nodig. Zorg er ook steeds voor dat je de dieren niet stoort. Merk je rondvliegende vogels op die op zoek lijken te zijn? Dan heb je vrijwel zeker te maken met een ouderpaar dat nestmateriaal aan het verzamelen is en in die buurt een nestje maakt. Zie je een af-en aanvliegen naar het nest en een langer verblijf van de vogels in het nest? Dan liggen er hoogstwaarschijnlijk eitjes in het nest die worden uitgebroed. Gepiep gehoord? Dan zijn er kleintjes!

Ga zelf op zoek

Kan je niet wachten om op zoek te gaan? In deze gebieden voorzag de stad extra nestkastjes: Reigersbos, Hof de Bist, Bouckenborg, Stadspark, Boekenberg, Brilschans, Nachtegalenpark, Groen Neerland, Schoonselhof, Hollebeekvallei, Forten 6, 7 en 8, Hof ter Beke en vallei Kleine Struisbeek. Naar gelang het gebied, kan je er kastjes vinden voor vleermuizen, zwarte en gekraagde roodstaart, ijsvogels, kool- en pimpelmezen, bonte en grauwe vliegenvangers, huismussen, boomklevers, rans-, kerk-, en bosuilen. Al de vogels die jij opmerkt kun je trouwens online ingeven via de app van Natuurpunt op waarnemingen.be. Zo brengen we samen in kaart welke soorten er voorkomen in onze Antwerpse parken en natuurgebieden.

Praktisch
Luc Van Schoor zorgde namens vwg Ardea, voor de planning en begeleiding bij de plaatsing van 148 nestkasten, in samenspraak met- en uitvoering door de groendienst voor Stad Antwerpen onder supervisie van mevr. Monique Van Dousselaere.
Deze nestkasten, 123 vogels - 25 vleermuizen, werden in 11 parken en publieke domeinen in de zuidrand van Antwerpen opgehangen; de vogelnestkasten met ladders, de vleermuisnestkasten met hoogtewerker.
Luc was rechtstreeks betrokken bij de werken in 7 gebieden. Danny trad op als medewerker in 4 gebieden, samen goed voor 11 halve dagen of ca. 60 werkuren

Met medewerking van:

  • Leen De Jan, Communicatiemedewerker Klimaat en Leefmilieu stad Antwerpen, auteur van artikel ‘Vogels spotten in Antwerpen’ voor antwerpen.be
  • Monique Van Dousselaere, consulent milieu bij Stadsontwikkeling, planning en begeleiding van nestkastproject 2021 stad Antwerpen
  • Danny Jonckheere, voorzitter Natuurpunt Hobokense polder als medewerker nestkastenactie
  • Yaro Claes, Groendienst Stad Antwerpen en trouwe vrijwilliger bij het natuurbeheer bij Natuurpunt Hobokense Polder
  • Walter De Weger, vwg Ardea-Natuurpunt Zuid Antwerpen, filmmontage  ‘Plaatsing nestkasten in Schoonselhof'