banner
+

ArdeaVogeltrektellingen Hobokense Polder

De voorbije jaren leverden de vogeltrektellingen van Ardea langs de Schelde in Hoboken een reeks mooie waarnemingen op van voornamelijk zangvogels, maar ook van roofvogels, ganzen en watervogels.

De trektelpost situeert zich op de verharde Scheldedijk langs de Hobokense Polder, te bereiken via een wandeling door de Polder zelf of, met auto, vanaf de Benzineweg.

Voorjaarstrektellen 2021

trektellenZoals ieder jaar begint de jaarlijkse migratie van de vogels in maart. Onze zomergasten komen dan vanuit het zuiden terug naar onze contreien om te broeden en jongen groot te brengen.
Op verschillende trektelposten wordt deze vogeltrek, van zangvogels, waadvogels, eenden en niet te vergeten roofvogels, geobserveerd en in kaart gebracht door de tellers. ARDEA organiseert voor de 16e keer deze lentetrektellingen op de Scheldedijk in de Hobokense Polder. Zoals ieder jaar hopen we toch dat enkele zeldzame vogels de revue passeren.
Naargelang de windrichting verschijnen ook minder voorkomende roofvogels zoals visarend, rode en zwarte wouw, havik soms ten tonele. De waarnemingen in de lucht worden af en toe afgewisseld door een zeehond die in de Schelde even langs de dijk komt zwemmen, en wie weet komt er nog eens een bever zijn opwachting maken.
Al de verzamelde gegevens van de trektelposten samen geven de beleidsmakers en wetenschappers een duidelijker beeld van hoe het gesteld is met ons milieu en klimaat

Praktisch:
We beginnen dit jaar de trektellingen op zaterdag 27 maart 2021 om 7.30 u: ieder weekend tot 9 mei 2021.
Hou de blog van ARDEA in het oog, want bij slecht weer gaat de trektelling niet door. Ook Covid 19 maatregelen kunnen roet (virussen) in het eten gooien.
Iedereen, kenners beginners en geïnteresseerden zijn steeds van harte welkom. Tijdens deze dagen komen we dikwijls ogen te kort.
Het zou wel eens kunnen dat door 2 bouwprojecten in de directe nabijheid van de Hobokense Polder onze trektelpost een grote negatieve impact zal ondervinden. Het gaat namelijk over ten eerste de inplant van 2 grote windmolens die recht tegenover onze trektelpost op de Scheldedijk van Burcht zouden komen. ENGIE heeft hierover de bevolking van Burcht zelfs al geïnformeerd. Zie deze link.
De tweede bedreiging komt van de bouw van een maritieme campus MCA op de voormalige site van BP, naast/op de Scheldedijk: met o.a. 6 buildings van +50 m hoogte is dit een "Atlantic Wall" op enkele honderden meters van de Trektelpost!
Voor meer info zie hier.

Wil je deelnemen? Contacteer dan daags voordien (liefst ‘s avonds voor 22 u) even ardea@hobokensepolder.be.
Geregeld vind je een tussentijdse evaluatie via de Ardeablog.

Hoe bereik je de telpost? Er zijn meerdere mogelijkheden:
Parkeren aan einde Scheldelei, trappen omhoog en kasseiweg naar rechts volgen tot je aan de Schelde komt.
Parkeren op Petroleum Zuid op einde Benzineweg (door de werken op Blue Gate dien je een hele omweg te maken) en korte wandeling via de Scheldedijk tot aan de telpost.
Voor wie het tellen wil combineren met een wandeling: parkeren op de Schroeilaan. AS-Adventurewandeling volgen doorheen de Polder en zo kom je automatisch aan de Scheldedijk. Nadien kan je je wandeling gewoon verderzetten (wandeling = 7,5 km)