banner

slechtvalkSlechtvalken op het Kiel

Lees ook onze berichten op de blog van Vogelwerkgroep Ardea

Datum Wat gebeurde er?
21/04/2015 verslag Slechtvalken Christus Koning kerk door Freddy Vermeulen
21/03/2015 Slechtvalk Info08: Werfvalken op ‘t Kiel
06/03/2015 Plaatsen van een slechtvalkzitpost op de groene toren
15/06/2014 Slechtvalk Info07: Partnerruil op ‘t Kiel
04/08/2013 Eind goed al goed... Relaas op onze blog en in onze Slechtvalk Info06 aan de peters en meters.
18/06/2013 Vrijlating van de 4 pulli op de Silvertopblok.
mei-juni 2013 Verzorging en aanleren jachttechnieken in het Vogelopvangcentrum van Brasschaat.
22/05/2013 Verzending van Slechtvalk Info05 aan de peters en meters.
17/05/2013 - 20/05/2013 Ringen van de slechtvalken en poging tot verhuis van het nest.
Lees het relaas op onze blog.
17/05/2013 ATV: programma Na het Nieuws: "Nieuw nest op het Kiel". Kijk vanaf 7min10sec.
Met Manu De Hauwere van FIR en personeel van Antwerpse Bouwwerken.
14/05/2013 Verzending van Slechtvalk Info04 aan de peters en meters
20/04/2013 Verzending van Slechtvalk Info03 aan de peters en meters
03/2013 De slechtvalken nestelen en leggen eieren, maar helaas niet in onze nestkast, wel in de toren die nu een bouwwerf is. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen werden genomen om het legsel te vrijwaren. Lees hierover op de Ardea-blog: Operatie +16
03/2013 Blog: Amoureuze slechtvalken!
02/2013 Blog: Silvertop-aannemer Peter is ook een slechtvalken-fan!
20/01/2013 Eerste peter/metermoment
05/01/2013 Verzending van Slechtvalk Info02 aan de peters en meters
06/12/2012 Gazet van Antwerpen: Slechtvalken op Silvertop verhuizen naar nieuw stulpje
04/12/2012 Plaatsing van de nestkast: lees het verslag van Joris en foto's van Jan Rose en Guy Borremans.
26/11/2012 Verzending van Slechtvalk Info01 aan de peters en meters
10/11/2012 Gazet van Antwerpen bericht over ons project met een uitgebreid artikel in de stadseditie en een bondiger artikel in de editie Zuid
08/11/2012 Ondertekening van de overeenkomst door Woonhaven en Natuurpunt Hobokense Polder. Ook het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels (FIR) was er bij om haar betrokkenheid als slechtvalken-deskundigen te onderstrepen.
De interne communicatiedienst van Woonhaven Antwerpen verspreidde nog dezelfde dag een flyer in alle bussen van de bewoners van de Silvertops om het leuke nieuws te melden.
10/2012 Uitgebreid artikel in Polder.blad en oproep tot sponsoring met peterschap
9/2012 Contacten met Woonhaven: Silvertop woonblok 3 zal gerenoveerd worden in 2013
4-7/2012 Uitgebreide studie van vliegroutes tussen woonblokken en naburige kerken
Contacten met FIR
11/4/2012 GvA: "Silvertoptoren jachtgebied voor slechtvalk"
2010 - 2012 Regelmatige waarnemingen in verlaten woontoren
2009 Toevallige waarnemingen van Slechtvalken rond de Silvertopblokken

Info per email: slechtvalk@hobokensepolder.be