banner

ArdeaVogeltrektellingen Hobokense Polder

De voorbije jaren leverden de vogeltrektellingen van Luc Van Schoor (0494 33 63 09) en co langs de Schelde in Hoboken een reeks mooie waarnemingen op van voornamelijk zangvogels, maar ook van roofvogels, ganzen en watervogels.

De trektelpost situeert zich op de verharde Scheldedijk langs de Hobokense Polder, te bereiken via een wandeling door de Polder zelf of, met auto, vanaf de Benzineweg.

Najaarstrektellen 2015

trektellenOmdat niet enkel een trekvogel maar ook de tijd voorbijvliegt op de Trektelpost Hobokense Polder, staan we er dit jaar extra bij stil (!) dat het ondertussen al de 10e keer op rij is dat hier herfsttrektellingen worden georganiseerd. Duizenden vinken, aalscholvers en koperwieken werden geregistreerd. De waarneming van zeldzaamheden zoals steppekiekendief, zwarte zee-eenden en kleine jager veroorzaakten deining in hinterland. En beauties als visarenden, purperreigers en beflijsters passeren er jaarlijks de revue… Een geweldige natuurstudie-activiteit en beleving van de grotere natuurfenomenen, en dat letterlijk aan de rand van de stad! Onder impuls van Luc Van Schoor kreeg dit initiatief al snel heel wat succes, zowel qua medewerkers als qua waarnemingen. De trektelpost vormde zo eveneens de schoot van waaruit vogelwerkgroep ARDEA is ontstaan. Redenen genoeg om er dit jaar dus iets speciaal van te maken!

  • Een feestelijke receptie wordt aangeboden aan alle trektellers (van vroeger en nu), op de eerste trekteldag van het nieuwe seizoen, gewoon op de telpost zelf. Kom dus zeker toasten op zaterdag 3 oktober vanaf 11.30 u.
  • Op zaterdag 3 oktober en op zondag 18 oktober wordt in heel Europa aan simultaantelling gedaan. De tellingen worden dan per uur genoteerd, zodat globale momentopnames van de grote trekstromen in Europa kunnen gemaakt worden. Op deze Euro Bird Watch dagen wordt ook in de media campagne gevoerd voor de bescherming van trekvogels en natuurgebieden die tijdens de vogeltrek belangrijk zijn. En sinds vorig jaar wordt via de sociale mediakanalen 'live' informatie gedeeld met een groot netwerk tellers in heel Vlaanderen, dus in principe vliegt geen enkele vogel nog ongezien voorbij…
  • Ter gelegenheid van deze feesteditie nodigen we dit jaar ook enkele doorwinterde gast-trektellers uit: collega's van naburige trektelposten, om ervaringen te delen en weer bij te leren…

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, in het verlengde van de Petroleumkaai (waar een parking is). Normaal gezien wordt er dagelijks geteld tussen 8 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen. De tellingen lopen zeker door tot en met zondag 1 november.
ARDEA doet een oproep aan alle vogelliefhebbers, van leek tot kenner, om één of meerdere halve dagen te helpen tellen. Met ieders inbreng maken we ook van deze feesteditie weer een succes!
Iedereen is van harte welkom. Geef een seintje aan Luc of Walter als je wil deelnemen en zeker wil zijn dat de telpost die dag bemand wordt (want bij slecht weer is dat niet evident, maar soms net wel interessant).
Op de Ardea-blog wordt regelmatig nieuws gepost en via de website www.hobokensepolder.be/trektellen kan iedereen de telresultaten volgen. Maar natuurlijk liefst tot kijk op de Scheldedijk!

Praktisch:

  • Plaats Scheldedijk Hobokense Polder
  • Vijf minuten wandelen vanaf Petroleumkaai (parking)
  • Fietsen kan vlot tot op de telpost
  • Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, (warme)drank, warme kledij, plooistoeltje

Wil je deelnemen? Contacteer dan daags voordien (liefst ‘s avonds voor 22 u) even Luc Van Schoor, 0494/33 63 09.
Geregeld stuurt Luc een tussentijdse evaluatie via de Ardeablog. Wil je graag mee geïnformeerd worden, mail naar Luc Van Schoor

Hoe bereik je de telpost? Er zijn meerdere mogelijkheden:
Parkeren aan einde Scheldelei, trappen omhoog en kasseiweg naar rechts volgen tot je aan de Schelde komt.
Parkeren op Petroleum Zuid op einde Benzineweg en korte wandeling via de Scheldedijk tot aan de telpost.
Voor wie het tellen wil combineren met een wandeling: parkeren op de Schroeilaan. Aardgaswandeling volgen doorheen de Polder en zo kom je automatisch aan de Scheldedijk. Nadien kan je je wandeling op het Aardgaswandelpad gewoon verderzetten (wandeling = 7,5 km)