banner

slechtvalkSlechtvalken op ’t Kiel?
Slechtvalken op Silvertop!

Natuurpunt Hobokense Polder brengt vogelbeschermers en woningmaatschappij samen en plaatst broedkast voor slechtvalken op Kielse woontoren.

Lees ook onze opvolgingstabel

slechtvalkNatuur in de stad, tussen de mensen

De plaatsing van een broedkast op één van de sociale woontorens ‘Silvertop’ te Antwerpen Kiel kan een succesvol broedsel van slechtvalken (Falco Peregrinus) in dit stadsdeel mogelijk maken. Hierdoor wordt bijgedragen aan de versterking van de recent herstelde populatie slechtvalken in België, meer bepaald aan de aanwezigheid er van in de stad. Dit heeft een gunstige invloed op de grote aantallen huisduiven.
Tegelijkertijd opent een broedgeval van slechtvalken op de Silvertoptorens nieuwe kansen voor natuurbeleving in de stad. Zeer diverse groepen kunnen actief betrokken worden, zowel plaatselijk via bewonerswerking, natuurverenigingen en scholen, als bovenlokaal via de inzet van digitale media (webcam, website, blog,…). Een nauwgezette opvolging van een eventueel broedgeval ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek naar duurzame maatregelen omtrent de bescherming van roofvogels.
Op die manier kan het woonproject Silvertop en de wijk Kiel op een verrassend andere manier in het nieuws komen. Mensen, stad en wilde natuur worden immers op een unieke manier samengebracht. De activering van bewoners in hoogbouwwoontorens d.m.v. natuurlijke elementen zou een bijzondere surplus kunnen zijn.

nestkastHet projectvoorstel werd de voorbije zomer opgezet door Natuurpunt Hobokense Polder en het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels (FIR), en werd in september voorgelegd aan de woningmaatschappij Woonhaven Antwerpen. Zopas gaf die haar officiële goedkeuring om een broedkast te plaatsen op de rode woontoren. Dit was het fiat voor Natuurpunt en FIR om te starten met de uitvoering van de eerste fase: het maken en plaatsen van een broedkast, opdat de slechtvalken er eventueel deze winter al kunnen gaan ‘wonen’.

Klik hier voor de volledige tekst over het project (Polder.blad oktober 2012 blz 21-23)

Oproep!!!

Natuurpunt Hobokense Polder zoekt financiële steun. Daarom doen we een beroep op onze leden en zoeken we lokale sponsors om de eerste fase van het project, de plaatsing van een nestkast, mogelijk te maken.

vogelkijkerUiteraard zijn alle giften hiervoor zeer welkom. Maar om dit slechtvalkenproject een extra duwtje in de rug te geven, introduceren we het slechtvalken-peter/meterschap!

Indien u minimaal 40 euro schenkt aan het Slechtvalken-op-'t-Kielproject, wordt u officieel peter of meter van de slechtvalken. U kan storten op ons afdelingsfonds, waardoor uw gift van minimaal 40 euro fiscaal aftrekbaar wordt.
Naast de eretitel peter of meter, zal u ook worden uitgenodigd op de belangrijke momenten in het leven van de slechtvalken:

  1. Een nieuwe woning: de plaatsing van de nestkast
  2. Uitbreiding van de kroost: nieuws over het broeden
  3. Doop: het ringen van de jongen
  4. Verjaardagen: jaarlijks nieuws en opvolging van verder verloop.

Dit zal telkens gepaard gaan met een info-moment en een feestelijke borrel!
 
Uiteraard zijn we ook heel blij met gelijk welke gift, hoe klein die ook is.

Doe uw gift op rekening BE56 2930 2120 7588 (BIC: GEBABEBB) van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
en vermeld "Fonds 4001: slechtvalkproject Hobokense Polder".

Info per email: slechtvalk@hobokensepolder.be