banner

Publicaties

Ons bestuur besliste enkele oude publicaties on line ter beschikking te stellen. Indien je een publicatie als pdf-bestand wenst te ontvangen, kan je deze aanvragen bij onze webmaster.

Je kan door op de pijltjes te klikken door de publicatie bladeren. Klik op de publicatie om een beeldvullend scherm te krijgen. Een extra klik maakt alles nog groter en goed leesbaar.

 • In oktober 1990 publiceerde WHOP het boek "Vogels van de Hobokense Polder" van Bert Mertens.

   

 • In augustus 1991 droeg Paul Pals zijn paper voor voor het examenblok Biosfeer, Organismen: Ekologie en Natuurbeheer: Natuurbeheer in de Hobokense Polder, evaluatie en voorstellen ten gunste van de entomofauna (inzonderheid zweefvliegen - Syrphidae)

   

 • In het tijdschrift Arabel van maart 1988 verscheen een studie over de "Spinnen van de Hobokense Polder"

   

 • Een tweede strijdbrochure was "De Hobokense Polder, nu en straks", in 1985 samengeschreven door het bestuur van de Werkgroep Hobokense Polder onder coördinatie van Jan D'hondt.

   

 • De eerste strijdbrochure was "Hobokense Polder, een ekologisch rapport over een gebied dat niet mag verdwijnen", samengesteld door een tiental enthoesiaste natuurbeschermers en verschenen in december 1978