banner

Loslopende honden

Welkom

Honden zijn zeker welkom in ons natuurgebied, maar enkel als ze aangelijnd zijn. Dat een loslopende hond niet thuis hoort in een natuurgebied, is een evidentie. Dit is zowel sociaal als ecologisch onaanvaardbaar. Een onderbouwing van dit standpunt vind je onze folder "Tof met de hond de natuur in".

Klachten

Wij krijgen momenteel regelmatig berichtjes van mensen die klagen over (incidenten met) loslopende honden in de Hobokense Polder. Het is zo dat zeer veel hondenliefhebbers en -bezitters de Hobokense Polder uitkiezen om met de hond te wandelen, meestal niet aangelijnd. We gaven de laatste melding van een incident door aan het nieuwe districtsbestuur met de vraag om meer toezicht te organiseren in het natuurgebied en andere groengebieden van het district. In tegenstelling met wat vroeger wel mogelijk was, een gecoördineerde actie waarbij politie en stadstoezicht eerst enkele weken hondenbezitters informeren (honden moeten aan de lijn) om nadien enkele weken effectief te verbaliseren, blijkt het district dit nu niet meer te kunnen of willen. Daarvoor moeten eerst veel meldingen geplaatst worden zodat de dienst buurttoezicht overtuigd wordt van het probleem.

Oproep

Daarom volgende oproep. Hebt u problemen met loslopende honden in de Hobokense Polder of elders in Antwerpen, meld dit! Dit doe je via volgende website: dierenoverlast (Meldingen - Overlast - Dierenoverlast - Aanmelden)

Bij de locatie zet je de markering in Hobokense Polder en vervolgens omschrijf je dat het gaat over loslopende honden en voeg je eventueel een foto toe.

Hondenloopzones

Dat er terreinen moeten zijn waar honden wel vrij kunnen lopen, begrijpen we. Voor locaties van hondenloopzones hebben we in het verleden tal van voorstellen gedaan (o.a. Blue Gate toen het nog Petroleum-zuid heette, de zone tussen de spoorweg en het Jef Van Linden fietspad vanaf het station Hoboken Polder tot aan Hoge Beuken, …). Geen van deze voorstellen werd weerhouden, wel komt vanuit het districtsbestuur de laatste jaren de vraag steeds terug of er geen deel van de Hobokense Polder afgebakend kan worden als hondenloopzone. Dit is evenwel in strijd met de bestemming (natuurgebied) en de verschillende beschermingsbepalingen (beschermd landschap, erkend natuurreservaat). Bovendien slaagt Vlaanderen er nu al niet in om de achteruitgang van de biodiversiteit (eenvoudiger gezegd het uitsterven van soorten) tegen te gaan. Het omvormen van (delen van) de bestaande natuurgebieden tot hondenweides zal hierbij zeker niet helpen.