banner

Dijkwerken voor het Sigmaplan

September 2009

Al vele jaren werd ons gezegd dat de dijk nog op Sigmahoogte moest gebracht worden, maar er was toen geen geld voor die werken. Alle aandacht ging naar het grote overstromingsgebied Kruibeke–Bazel, Rupelmonde en het Burchtse Weel.

Heel het dijkgedeelte zal verhoogd worden met 1 meter en wordt ook wat breder gemaakt.
Voor deze werken moesten er ongeveer 1,5 ha bos worden gekapt. Deze zullen door de overheid gecompenseerd worden. Er is in het gebied echter geen plaats om om 3 ha bos aan te planten. Dus gaan deze bomen (in centen) naar de bomenbank. De dijkweg blijft een jaagpad/dienstweg, dat ten allen tijde bereikbaar moet blijven voor onze diensten. Het jaagpad wordt niet uitgebouwd als fietspad. Er wordt enkel steenslag voorzien.

In het Milieu Effect Rapport was een variante voorzien dat meer onze voorkeur genoot, vermits dit meer mogelijkheden bood voor de natuur. Wij zonden daarom dit bezwaarschrift.

De werken noodzaken tijdelijk een aanpassing aan onze wandelwegen.

Klik op onderstaand plan om dit te vergroten.

Sigmadijk