banner

Groene Wandelring rondom Hoboken

Frans Thys, juli 2018

Ruim drie maanden geleden hebben wij alle politieke partijen in Hoboken een kaart van Hoboken gezonden met een voorstel van ' groene wandelring omheen Hoboken ', kaart die wij in dit Polder.blad opnemen. Wij vragen hen de komende zes jaar het nodige te doen om dit voorstel te realiseren. Zodoende zou voor wat Hoboken betreft alvast de volgende legislatuur werk gemaakt worden van een van de doelstellingen van het recente 'Antwerpse Groenplan': de realisatie van ecologische verbindingen tussen bestaande groengebieden.

Hoboken en omgeving beschikt over drie belangrijke groen- en natuurgebieden: de Hobokense Polder, Fort VIII met aansluitend het Sorghvliedt park én het Schoonselhof met aansluitend Fort VII. Bij het plan dat wij voorstellen worden niet alleen deze drie gebieden met elkaar verbonden, maar wordt tevens voorgesteld om vanaf het Schoonselhof een doorlopende groene wandelmogelijkheid te voorzien langs de Hollebeekvallei tot aan de Zwaantjes, omgeving waar volgens ons absoluut meer groen noodzakelijk is. Dat kan onder meer gerealiseerd worden door de voormalige Lemmerzsite deels een groene bestemming te geven, waarbij een doorsteek naar de Hobokense Polder een belangrijke verbinding vormt, verbinding die de groene cirkel rond Hoboken dicht kan maken. De gemakkelijkste verbindingen (oranje paden op de kaart) kunnen zeker tegen 2024 gerealiseerd worden. Voor de wat moeilijkere ingrepen (rood op de kaart) geven we de beleidsmakers een legislatuur meer de tijd.

De gehele wandelring zou 12 km bedragen en in de drie grote groengebieden de kans bieden zelf bijkomende wandelmogelijkheden te ontdekken. Dit ambitieuze maar toch realistische plan heeft ook het voordeel dat het op verschillende plaatsen gemakkelijk bereikbaar is met openbaar vervoer. Dit is interessant voor mensen van buiten het district Hoboken die al dit groen willen ontdekken. Een van de vele mogelijkheden is bijvoorbeeld aan de Zwaantjes (gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer) de Hollebeekvallei te volgen tot aan het Schoonselhof. Vervolgens kan dit park verkend worden om dan door te steken via de Tarzanbosjes naar Fort VIII en Sorghvliedtpark, waar weerom verschillende mogelijkheden zijn van openbaar vervoer.

Momenteel wordt door de verschillende Antwerpse districten gewerkt aan het opstellen van een inventaris van 'trage wegen' (wegen die enkel door wandelaars en fietsers gebruikt worden). De bedoeling van de stad Frans Thys Antwerpen is overigens om dit net van 'trage wegen' nog uit te breiden. Voor wat het district Hoboken betreft denken wij met dit voorstel van rondwandeling alvast een belangrijke aanzet tot uitbreiding van het Hobokense net gegeven te hebben. De kaart zelf bevat ook nummers. Deze nummers verwijzen naar een omschrijving van knelpunten en van noodzakelijke realisaties.

Enkele knelpunten, vooral tussen de Zwaantjes en Hobokense Polder vragen meer doorgedreven ingrepen. Maar als iedereen meewil moet deze groene rondwandeling binnen de twee volgende legislaturen werkelijkheid kunnen worden.

Download de Groene Wandelring