banner

Kijkwand De Dodaars

Een kijkwand kost geld !
Wil je ons helpen, dan kan dat met een gift! Fiscaal aftrekbare giften (min. 40 euro) dienen gestort te worden op de rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding “Project 4010, Kijkwand Hobokense Polder”

Juni 2019, Wim Mertens

De laatste maanden takelde het tot Dodaars herdoopte KIJKpunt in versneld tempo af. Zelfs in die mate dat het ons onveilig lijkt om het nog te betreden. Daarom hebben we het voor het publiek afgesloten.

We gaan het hele bouwwerk met de grond gelijk maken en vervolgens een kleinere wand in hout of staal plaatsen daar waar nu de toegang is. Het deel tussen de nieuwe kijkwand en de vijver Rallegat nemen we op in het begrazingsraster. In de toekomst zullen de runderen dus de kijkgaten vrijhouden van Japanse duizendknoop.

De bouw van het KIJKpunt startte in september 2006. Na ongeveer één jaar noeste arbeid hadden onze vrijwilligers en vele helpende handen voldoende zandzakken gevuld en geplaatst en was de wand af. Na één jaar doken echter reeds grote problemen op. Met de traskalk, die we als ecologisch alternatief voor cement gebruikten, bleek het zand in de zandzakken niet voldoende uit te harden. De leverancier van het product had ons nochtans verzekerd dat  traskalk even goed was als cement. Toen het jutte van de zakken verging, kwam ook het zand los. Zo stond het hele bouwwerk eigenlijk al in 2008 op instorten.

Onze architecten werkten toen een noodplan uit. Een laag spuitbeton moest de wand recht houden. Dat heeft die iets meer dan 10 jaar gedaan, maar echt sterk was die laag niet. Door insijpelend regenwater en vorstwerking traden al snel barsten op die steeds groter werden. We zouden nu kunnen opteren voor een nieuwe laag spuitbeton, maar dat is een dure oplossing die bovendien weinig duurzame is gebleken. Daarom kiezen we voor de korte pijn en de bouw van een nieuwe wand.

De kijkwand, het resultaat van noeste arbeid in 2006 en 2007, heeft dus 12 jaar stand gehouden. In deze 12 jaar hebben vele mensen genoten van het uitzicht over het Rallegat. Bovendien was het bouwproces eigenlijk de doorstart van onze vrijwilligerswerking de Goudklompen. Tijdens het bouwjaar breidde de groep sterk uit en ontstonden hechte vriendschappen. En gelukkig zijn deze vriendschapsbanden wel duurzaam!

Bij de opening in 2008