banner

Hoe zou u het groen in Antwerpen verbeteren?

Wandel mee en geef uw mening over het groenplan

Wandel mee

 • wo 5/8, Zuidelijke Kamers (Hoboken, Wilrijk) ingang Fort8
 • do 6/8, Schijnvallei (Deurne)
 • ma 10/8, Glacis Ertbrugge (Deurne)
 • di 11/8, Kasteelparken (Berchem, Antwerpen, Wilrijk) Middelheimlaan-Floraliënlaan
 • wo 12/8, Groene Bedding (Borgerhout)
 • do 13/8, Scheldeland (Antwerpen)
 • vr 14/8, Zandvlakte Linkeroever (Antwerpen)
 • di 18/8, Wetlands (Ekeren)
 • do 20/8, Stabroekse Polders (Ekeren)
 • vr 21/8, Struisbeekvallei (Wilrijk)
 • ma 24/8, Noordelijke Heide (Berendrecht-Zandvliet-Lillo)
 • di 25/8, Laagland (Merksem)
 • wo 26/8, Opstalvallei (Berendrecht-Zandvliet-Lillo)
 • do 27/8, Scheldepolders (Berendrecht-Zandvliet-Lillo)

Alle wandelingen starten om 16 uur.
Schrijf in via groenplan@stad.antwerpen.be of tel. 03 33 22 111

Hoe zit het met groen in de grootste stad van Vlaanderen? Wat is goed, wat kan beter, en waar moet de stad Antwerpen ingrijpen om een gezonde ‘stad van morgen’ te worden? Het Groenplan is een lijvig document dat de groene gebieden in Antwerpen in kaart brengt en een visie uittekent voor het groen in de stad. Uw mening is meer dan welkom.

De stad Antwerpen werkte de voorbije jaren samen met Natuurpunt om de natuurrijkdom op haar grondgebied in kaart te brengen en te analyseren. Daaruit ontstond een overkoepelend plan voor de grotere groenzones of landschappen. Later volgen nog tien lokale groenplannen voor de kleinere groene ‘sproeten’ in de stad en haar districten.

Quote: “Het Groenplan van Antwerpen bevat richtlijnen voor het groenbeleid van de toekomst”

Groene grootstad

Als je alle groengebieden en waterpartijen bij elkaar telt, kleurt 45 procent van de totale oppervlakte van Antwerpen groen of blauw.
Die natuurrijkdom wil de stad beschermen voor de volgende generaties. Niet alleen door de natuurzones te bewaren, maar ook door de groene zones te verbeteren en versterken. Met een nieuw slikken- en schorrengebied langs de Schelde-oevers bijvoorbeeld, of door straten en lanen in te richten als lange stroken park. Het Groenplan toont dat er creatieve oplossingen bestaan om van Antwerpen een nóg groenere stad te maken.

Quote: “Antwerpen heeft veel groen, maar de zones zijn versnipperd en slecht met elkaar verbonden”

Veertien natuurlijke landschappen

Het Antwerpse Groenplan verdeelt de stad in veertien landschappen: grotere groene gebieden met een belangrijke impact op de stad. Ze zorgen voor verkoeling en gezonde lucht, bieden ruimte voor ontspanning en zijn de habitat van heel wat plant- en diersoorten. Sommige van de landschappen zijn bij elke Antwerpenaar bekend, zoals het gebied rond het Rivierenhof in Deurne. Andere zijn verrassend, zoals het groene lint van de bermen van de Ring.
Het Groenplan beschrijft niet alleen hoe het nu gesteld is met groen in elk landschap, maar wijst ook op de uitdagingen. Zo toont het mogelijke oplossingen voor wateroverlast in laaggelegen gebieden. Of doet het suggesties om versnipperde groene gebieden beter met elkaar te verbinden.

Quote: “Sommige landschappen zijn bij elke Antwerpenaar bekend, andere zijn verrassend”

Samenwerken aan beter groen

Na het voorbereidende monnikenwerk van de dienst stadsontwikkeling ligt de bal nu in het kamp van de Antwerpenaar. Samen met Natuurpunt en Antwerpen aan ’t Woord nodigt de stad haar inwoners uit om de veertien groene landschappen te verkennen en ideeën over groen in de stad te lanceren. Dat kan tijdens veertien gegidste wandelingen of op eigen houtje met de wandelkaart in de hand. Iedereen mag zijn mening geven en suggesties doen om het groen te verbeteren.
Het Groenplan gaat ook voor advies naar de districten, hogere overheid, adviesraden, belangenverenigingen, randgemeenten, enzovoort.
Na de zomer gaat de stad opnieuw aan de slag met alle opmerkingen en feedback. Zo wordt het uiteindelijke Groenplan een project van iedereen.

Quote: “Het uiteindelijke Groenplan wordt een project van iedereen”

Meer info over het Groenplan? Surf naar www.antwerpen.be/groenestad       [info online vanaf 15/7]