banner

Bijenhotelletjes knutselen

In het kader van het Antwerpse "Jaar van de Bij" organiseerde Natuurpunt Hobokense Polder op 18 mei 2011 een knutseldag voor kinderen met hun (groot)ouders. Zij timmerden nestgelegenheden voor solitaire bijen.