banner

Vos in de Hobokense Polder

Juni 2011

Guy Borremans weet nogmaals onze vos te verschalken.

 

April 2010

Verschillende leden meldden ons reeds dat ze vanuit de kijkhut een vos merkten aan het Broekskot.
De vos heeft het duidelijk gemunt op de eieren van de watervogels. Water schrikt hem niet af.
Guy Borremans maakte onderstaand filmpje.

Hugo Croes stuurde ons enkele mooie foto's.

vos

vos

vos