banner

Groene pluim voor onze conservator Wim Mertens

Zondag 25 april 2010, op de Dag van de Aarde, reikten Groen! Hoboken en Antwerpen de Groene Pluim uit aan een zeer verdienstelijke inwoner. De eer viel te beurt aan Wim Mertens.

Wim is bioloog en al vele jaren conservator van de Hobokense Polder, het grootste Antwerpse natuurgebied en beheerd door Natuurpunt. In een toespraak prees Hugo Van Dienderen Wim om zijn kennis en vasthoudendheid. Het conservatorschap is dan wel een vrijwilligerstaak, maar de huidige eisen van beheerplannen en vrijwilligersmanagement vergen een terdege opleiding en professionele aanpak. Onder leiding van Wim wordt hard gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit in dit prachtige natuurgebied.

De prijs werd overhandigd door de Kempense volksvertegenwoordiger Dirk Peeters, die wees op het belang van zulke natuurgebieden in een stedelijke omgeving.

Gouden Pluim
v.l.n.r. Wim Mertens, Titia Van den Engel, Dirk Peeters (fotograaf Luk Smets)

De Groene Pluim werd uitgereikt na de actie van Groen! voor meer natuur op Petroleum Zuid. Foto's van deze actie en van de uitreiking vind je hier.

Meer info over Petroleum Zuid vind je op onze speciale website.