banner

De Hobokense Vlieg

De naam van het Hobokens vliegje is: Pseudonapomyza hobokensis  (beschreven door Scheirs in 1996).
Enkele links met meer info: beschrijving door Jan Scheirs (pdf)

Hieruit blijkt dat het vliegje (niet groter dan 2 mm als ik me niet vergis) nog steeds nergens anders gevonden is en dat er nagenoeg geen informatie over bestaat.

Het is een mineervliegje: Mineervliegen zijn kleine vliegjes. De larven van mineervliegen mineren (vormen gangen) in de bladeren van planten. De meeste mineervliegsoorten zijn polyfaag (komen op vele gewassen voor). Mineervliegen veroorzaken directe en indirecte schade. De larven vormen mijnen in de bladeren wat kan leiden tot verdroging en vroegtijdige val van de bladeren en cosmetische schade. Bij verlies van veel blad kan echter ook de opbrengst van de plant verminderen (zie http://www.entocare.nl/nl/plagen/mineervlieg.htm).
 

Info van Wim (onze Conservator)