banner

Herdenkingsbomen

Natuurpunt Hobokense Polder krijgt steeds meer vragen voor de aanplant van bomen, het plaatsen van zitbanken of het aanbrengen van bordjes ter nagedachtenis van overleden familieleden of vrienden.

Als Natuurpunt kunnen en mogen we geen toelating geven om de as van overledenen in de Hobokense Polder te verstrooien of te deponeren omdat dit niet toegelaten is op openbaar domein (meer informatie op deze website). De Hobokense Polder is eigendom van de stad Antwerpen.

Bovendien hebben we beslist dat we ook niet meer ingaan op de vraag voor herdenkingsbomen, -banken of -borden. Dit kan onsympathiek lijken maar we hebben hier goede redenenen voor:

  • Als beheerder van een natuurgebied onder druk, vinden we dat wilde planten en wilde dieren echt op de eerste rij moeten staan. We trachten dit in de mate van het mogelijke te verzoenen met passieve recreatie (wandelen, natuurbeleving). Alle bijkomende vragen naar gebruik van het gebied zoals herdenkingsbossen/plekken/bomen, geboortebossen, hondenlosloopzones, verjaardagsfeestjes ... zouden we liever elders gerealiseerd zien. De oppervlakte die we in Vlaanderen voorzien voor echte natuur is al bij al erg beperkt.
  • In het natuurgebied trachten we de aanplant van struiken en bomen tot een minimum te beperken. We trekken volop de kaart van spontane ontwikkeling (die heeft geleid tot de bossen die je er nu vindt). Enkel om specifieke redenen zoals geleiding van de recreatie en herbebossing na inrichtingswerken (bv. sanering Grote Leigracht) planten we lokaal streekeigen struiken en bomen aan.
  • Wij krijgen steeds meer dergelijke aanvragen. Als we hier steeds op ingaan, liggen er binnen enkele jaren tientallen herdenkingsplekken in de Hobokense Polder, die kunnen leiden tot bijkomende verstoring, in een natuurgebied waar de draagkracht voor recreatie al overschreden is. We denken hierbij aan het afwijken van wandelpaden, het organiseren van herdenkingsmomenten in groep, het achterlaten van artefacten en dergelijke meer.
  • Plaatsen van banken of borden staat de stad (als eigenaar van de Hobokense Polder) niet toe.