banner

Herstel en versteviging van de  wandelpaden

Sinds de Hobokense Polder in 2016 als wandeling van het jaar werd gekozen door de provincie Antwerpen en zeker sinds de coronacrisis, hebben heel veel mensen de Hobokense Polder ontdekt. Wandelaars verkennen het natuurgebied op de door Natuurpunt onderhouden en bewegwijzerde wandelpaden. In natte periodes liggen er wel eens plassen en modderig plekjes op die paden.  Dat lijkt op zich niet onoverkomelijk in een natuurgebied, maar vele wandelaars trachten toch hun schoeisel netjes te houden en lopen rond de plas. Hierdoor wordt de modderplek groter en de volgende wandelaar loopt weer iets verder rond. Het pad wordt steeds breder, de modderplek ook. 

Bovendien is de populierenaanplanting na de sanering van de Grote Leigracht veel natter geworden. Door het afdammen van dwarsgrachten en de waterdichte afwerking met een kleilaag stroomt regen- en grondwater trager richting Grote Leigracht. Hierdoor stijgt het grondwater en komen stukken van het bos en de wandelpaden onder water te staan. Meer water, dat past wel perfect in de doelstellingen die we voor de Hobokense Polder hebben geformuleerd, nl. behouden en versterken van het moerasachtig karakter. Het helpt bovendien om negatieve effecten van de klimaatwijziging tegen te gaan. Hoe meer water je in de winter bijhoudt, hoe beter planten lange en hete droogteperiodes kunnen overleven. 

Om het wandelcomfort te verhogen, de planten naast het wandelpad te beschermen en zoveel mogelijk water vast te houden besloot Natuurpunt Hobokense Polder in 2021 om de wandelpaden te verhogen en op de allernatste plekken korte plankenpaden of bruggetjes te voorzien.

In 2022 werd een subsidie aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos. Met de financiĆ«le ondersteuning van de Vlaamse Overheid werden in november 2022 de wandelpaden in de Populierenaanplanting opgehoogd en drie korte plankenpaden aangelegd.